Meelfabriek Leiden
19 september 2017

Symposium “Verduurzamen van monumentale gebouwen door gebruik van duurzame energiebronnen”

Dit symposium zou worden gehouden in september maar wordt uitgesteld naar voorjaar 2018. Meer informatie volgt! 

Een nieuw leven geven aan een monumentaal complex is op zich al duurzaam, maar er kan en moet nog veel meer. Het is een uitdaging om met respect voor het monumentale karakter en de binnenstedelijke omgeving de ambities op het terrein van duurzaamheid te realiseren. Dat vraagt om innovatie en gezamenlijk ondernemerschap en samenwerking, vooral met betrekking tot duurzame energieopwekking. Er is veel kennis voorhanden en ervaring opgebouwd rondom mogelijke oplossingen, maar die kennis en ervaring is met betrekking tot monumenten nog versnipperd. Dit symposium heeft dan ook als doel om kennis en ervaring te delen, samenwerking te bevorderen en voort te bouwen.

Dit symposium heeft een uniek en integraal karakter. In het eerste deel van het symposium buigen multidisciplinaire expertteams zich over drie interessante casus. Met als doel kennisuitwisseling en het markeren van relevante bestuurlijke vraagstukken die tijdens het tweede deel van het symposium worden voorgelegd aan een panel van bestuurders uit de private en publieke sector.