Disclaimer


Met de website Herbestemming.nl wil Nationaal Restauratiefonds samen met haar Kennispartners ondersteuning bieden aan initiatiefnemers en overige betrokkenen van herbestemmingen, door het delen van kennis en het geven van praktijkvoorbeelden. Zo levert Nationaal Restauratiefonds een bijdrage aan het in stand houden van monumenten.

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website en/of digitale nieuwsbrieven van Herbestemming.nl en/of Nationaal Restauratiefonds gelden de volgende voorwaarden.

  • De op deze website en/of in de digitale nieuwsbrieven weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie op deze website, dan geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
     
  • Nationaal Restauratiefonds heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en/of het opstellen van haar digitale nieuwsbrieven en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Nationaal Restauratiefonds garandeert niet dat de website en/of digitale nieuwsbrieven altijd foutloos of ononderbroken functioneren dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Nationaal Restauratiefonds wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website en/of de digitale nieuwsbrieven kunnen zonder nadere aankondiging door Nationaal Restauratiefonds worden gewijzigd zonder dat Nationaal Restauratiefonds hiertoe verplicht kan worden.
     
  • Op de website en/of in de digitale nieuwsbrieven, kan onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Nationaal Restauratiefonds niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Nationaal Restauratiefonds wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.