Algemeen

Herbestemming.nl is een initiatief van het Nationaal Restauratiefonds. Nationaal Restauratiefonds is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met “Herbestemming.nl”. Deze Privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop  het Nationaal Restauratiefonds omgaat met de door u aan het Restauratiefonds toevertrouwde persoonsgegevens.  Wanneer u aan het Restauratiefonds persoonsgegevens verstrekt en het Restauratiefonds deze persoonsgegevens gaat gebruiken (verwerken als verwerkingsverantwoordelijke), doet het Restauratiefonds dat uiterst zorgvuldig.

Waarvoor gebruikt het Restauratiefonds de persoonsgegevens (doeleinden)?
Het Restauratiefonds gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het specifieke doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. In het geval van Herbestemming.nl worden de persoonsgegevens gebruikt om u door middel van een nieuwsbrief te informeren over herbestemming, u uit te nodigen voor bijeenkomsten over herbestemming en voor toekomstige relevante evenementen. Bij het verstrekken van uw persoonsgegevens heeft u het Restauratiefonds toestemming gegeven uw persoonsgegevens daarvoor te gebruiken.
Wanneer u een Whitepaper aanvraagt via de pagina Downloads, dan ontvangt u van ons de link naar Whitepaper op het door u opgegeven mailadres. Wij sturen eenmalig een herinneringsmail en vragen u om een reactie op de Whitepaper. Optioneel kunt u ook uw telefoonnummer achterlaten zodat wij u eenmalig kunnen bellen. Het geven van een reactie is niet verplicht. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

Toestemming
U heeft het Restauratiefonds toestemming gegeven tot het verwerken van de persoonsgegevens voor het specifieke doel.

Met wie kan het Restauratiefonds uw persoonsgegevens delen?
Het Restauratiefonds verstrekt uw persoonsgegevens niet aan partijen buiten het Restauratiefonds, behalve in de volgende situaties:

  • Derden die het Restauratiefonds ondersteunen bij het gebruik en onderhoud van de software waarmee de nieuwsbrief wordt gemaakt, hebben inzage in de verstrekte persoonsgegevens.  
  • Wanneer u een vraag stelt, stuurt het Restauratiefonds uw vraag door naar één van  haar kennispartners als zij zelf niet over de kennis beschikt deze te beantwoorden.

Beveiliging
Het Restauratiefonds neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Het Restauratiefonds bewaart uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. En zo lang de wet het Restauratiefonds verplicht om de gegevens te bewaren.

Uw rechten en het contactadres voor privacy vraagstukken
Wanneer u gebruik wenst te maken van uw rechten als betrokkene (recht op inzage, recht op correctie, recht op beperken van het verwerken van uw gegevens, recht op het verwijderen van uw gegevens, recht op het digitaal meenemen van uw gegevens), kunt u uw verzoeken rechtstreeks bij het Restauratiefonds indienen via het speciaal daarvoor bedoelde e-mailadres privacy@restauratiefonds.nl.

Website

Het Restauratiefonds verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website voor zijn bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te kunnen maken. Het Restauratiefonds is uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de website. Daarom worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers te identificeren, zoals bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te kunnen zetten. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder worden verbeterd.

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde pagina's op deze website kunt u zich aanmelden en inschrijven. Op deze pagina's werkt u vervolgens in een beveiligde omgeving zodat de door u ingevulde gegevens worden afgeschermd voor derden. U kunt dit zien aan het gele slotje onderin uw browser-venster. Uw gegevens worden voor later gebruik bewaard. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om op ieder moment uw bezoek te onderbreken, later eenvoudig voort te zetten en uw gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen als u dit wenst. Wanneer u contact met ons opneemt via de website of per e-mail, dan worden de door u verstrekte gegevens door ons gebruikt om uw vraag en/of opmerking te kunnen beantwoorden.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door links met deze website zijn verbonden.