Tuinbouwschool, Frederiksoord
Provincie Drenthe - 23 januari 2019

De provincie Drenthe stelt uit het Drents Monumentenfonds 400.000 euro beschikbaar als laagrentende lening voor de herbestemming van de voormalige Tuinbouwschool in Frederiksoord. Het project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid.

De voormalige Tuinbouwschool van de Maatschappij van Weldadigheid, met tuin, kassen, schuren en ketelhuis, is sinds 21 december 2018 in eigendom van Zova B.V. Eigenaar Ruud Slot laat het tuinbouwcomplex restaureren, verduurzamen en verbouwen tot innovatiecluster en woon-/zorgvoorziening.

Volgens gedeputeerde Cees Bijl is herbestemming van grote waarde, zowel voor het complex zelf als voor de omgeving:
“Met de lening behouden we beeldbepalend erfgoed in een cultuurhistorisch waardevol gebied: de Koloniën van Weldadigheid. Tegelijkertijd steunen we hiermee een innovatief zorgconcept, dat nieuwe kansen biedt voor opleidingen en werkgelegenheid.”

Binnen het innovatiecluster gaan bedrijven, gemeente Westerveld en kennis-/onderwijsinstellingen zorgconcepten ontwikkelen als domotica en eHealth oplossingen, robotisering, Kunstmatige Intelligentie en Healthy Food. Testen kunnen plaatsvinden in de appartementen of in andere gebouwen op het terrein, zoals de kassen of schuren, waardoor synergie ontstaat. In de overige appartementen wordt huisvesting gerealiseerd voor ouderen en tienermoeders.

Vanwege het volume en de benodigde bouwinvestering valt het pand onder de categorie ‘grote’ monumenten. Daardoor is een hogere lening mogelijk dan gebruikelijk (maximaal 200.000 euro).