Adres

Stationsweg 9 9989BT Warffum Nederland

Monumentstatus
Karakteristiek of beeldbepalend pand
Transformatiejaar
2020
Oude functie
Notariswoning
Wonen
Zorgcomplex
Nieuwe functie
Wonen met zorgfunctie

Middenin Warffum, dichtbij NS-station en wandelroutes, ligt Het Groen Gasthuis, bij velen in de regio bekend als Villa Welgelegen. De afgelopen twintig jaar werd het huis door particulieren bewoond. In 2020 is de villa omgebouwd tot een woonvorm voor mensen met dementie of geheugenproblemen. De herbestemmers van de villa vernoemden hun Gasthuis naar de eigenzinnige Hendrik Groen, die weloverwogen zijn eigen pad bewandelt, ondanks of dankzij zijn hoge leeftijd.

Villa Welgelegen werd in 1880 gebouwd voor notaris mr. A. Jansenius de Vries, een belangrijke Warffumse weldoener. Het pand bleef tot 1960 in de familie. Toen werd het pand door Fokko Jansenius De Vries, net als zijn voorvader notaris, geschonken aan Noordelijke Stichting Voorziening Geestelijk Gehandicapten, later de NOVO. Deze stichting vestigde een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten in de villa.  In 1997 werd het pand verkocht aan Henk en Clara van Welzen, die er gingen wonen. Zij hadden een uitgeverij aan huis. In 2018, net toen Marianne te Velde en haar mede-initiatiefnemers, Rommie Hoopman en Vincent Fennis,  op zoek waren naar een pand waar ze een kleinschalige woonvorm voor kwetsbare mensen konden realiseren, kwam de villa te koop. Het leggen van de financiële puzzel viel nog niet mee, maar toen het geld eenmaal rond was kon er vlot gebouwd worden. Juist in corona-tijd was de aannemer blij met een klus in zo’n groot pand, waar genoeg ruimte was om onderling afstand te houden. Sinds het najaar van 2020 heeft Villa Welgelegen weer de zorgbestemming waarvoor het pand zo geschikt is.

Financiering

De eigenaren van Villa Welgelegen waren bereid om de geïnteresseerde kopers een jaar de tijd te geven om de financiering rond te krijgen. Ze begonnen met subsidieaanvragen bij de provincie Groningen en de gemeente het Hogeland. Ook was er een lokale stichting, Vriesenstein, die wilde bijdragen in de vorm van een subsidie. De rest van de financiering moest rondkomen met leningen en hypotheken. Omdat er in het Noorden nog geen ervaringscijfers waren van een dergelijk initiatief, gingen Marianne, Rommie en Vincent te rade bij een soortgelijk initiatief in het midden van het land. Hun ervaringscijfers hielpen om Triodosbank over de streep te trekken. De rest van de financiering kwam rond via de Cultuurfonds-hypotheek bij het Restauratiefonds en een lening van Fonds Nieuwe Doen.

Duurzaamheid

De muren en het dak zijn geïsoleerd en bijna overal is nu dubbelglas geplaatst. Voor de uitbouw uit de jaren ’70 zijn nieuwe kozijnen gemaakt, bij het monumentale deel bleven de oude kozijnen bewaard. Er is alvast een aansluiting voor zonnepanelen gemaakt. Voor de financiering daarvan loopt een aanvraag bij Univé, die een actie heeft: ‘asbest voor zonnepanelen’. Het Groen Gasthuis hoopt in 2021 de financiën rond te hebben om zonnepanelen te plaatsen.

Succesfactoren en aandachtspunten

Weet wat je drijfveer is

De drie initiatiefnemers zijn doorzetters en dat was ook wel nodig. Marianne te Velde vertelt: ‘Wij hadden momenten dat we ons afvroegen waar we mee bezig waren. Dan hielp het om te bedenken waarom we dit ook alweer wilden. Onze drijfveer was iets doen voor die kwetsbare groep mensen in onze omgeving. En als je je dat realiseert, dan kan je weer door.’

Onderken op tijd dat iets niet kan

Het risico met drie van die doorzetters is dat je te lang doorgaat op een eenmaal ingeslagen weg. Naast wilskracht is dan ook flexibiliteit nodig. ‘Realiseer je op tijd dat iets echt niet kan en kijk hoe het dan wel kan.’

Zoek vakmensen en laat je adviseren

Een belangrijke factor zijn deskundigen. Marianne en haar collega’s kwamen via hun netwerk op het spoor van goede mensen. Zij hadden het geluk dat ze de goede mensen op het juiste moment tegen kwamen. Mensen die ze vertrouwden en die pasten bij wat ze voor ogen hadden. Een belangrijke factor was een goede vriend die net met pensioen was. ‘Hij is timmerman, een ambachtsman die alles kan maken van hout. We hebben hem gevraagd om voor ons de bouw te begeleiden. Hij was veel op de bouw, stuurde alles aan en bedacht ter plekke oplossingen voor problemen die zich voordeden. Zonder hem was het allemaal niet gelukt.’

Zet een coördinator op de technische zaken

De begeleiding van de bouw was dus op orde, maar achteraf bezien was het ook handig geweest om een projectleider te benoemen voor de technische begeleiding. ‘Er moest van alles geregeld worden waar techniek centraal staat: de lift, brandmeldinstallaties, tv-aansluitingen, sloten, vluchtwegen. Iemand die dat geheel overzag, was handig geweest en dat had ons misschien nog wat geld gescheeld.’

Contact en links

T  06 42173629
Info@hetgroengasthuis.nl
https://www.hetgroengasthuis.nl/

Bouwjaar
1880
Architect (origineel)
Aannemersbedrijf E. de Jonge (Eenrum)
Architect (transformatie)
Ontwerpstation Loppersum
Eigenaar
Stichting het Groen Gasthuis
Betrokken partijen
Triodosbank
Nationaal Restauratiefonds
Fonds Nieuwe Doen
Stichting Vriesenstein
Provincie Groningen
Gemeente het Hogeland
Tijdelijk / permanent
Permanent
Aantal eenheden (kamers/appartementen/werkunits)
30
Google map of Het Groen Gasthuis, Warffum