Opening tentoonstelling
Tentoonstelling - 23 mei 2023

Onze collega Grietje Hofstede-Jensma van het Nationaal Restauratiefonds was vorige week bij de opening van de expositie van Boerderij in Beweging 'Iconen van het platteland, historische boerderijen op weg naar de toekomst' in Leeuwaarden. Prachtig initiatief voor het beleven en in leven houden van het agrarisch erfgoed, dat op een beeldende wijze uitgelicht. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en tot half juni in Leeuwarden te zien. Daarna volgen Orvelte, Gemert en Rotterdam. Komt dat zien!

In deze tentoonstelling wordt aandacht geschonken aan het verleden, heden en de toekomst van de historische boerderij in de context van het veranderende platteland. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en is te zien op vier verschillende locaties verspreid door het land.

In de expositie ‘Iconen van het platteland’ komt de historische waarde van boerderijen en hun rol in het landschap aan de orde. De expositie wijst op de kansen die herbestemming van boerderijen biedt voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland. Geen nostalgie, maar de blik gericht op de toekomst met oog voor de geschiedenis.

Met een sprekende vormgeving zet de expositie agrarisch erfgoed en de link met het landschap in de schijnwerpers. Het laat zien hoe het platteland is veranderd en hoe agrarisch erfgoed kansen biedt, ook voor generaties na ons.

Waar en wanneer

De expositie strijkt van 18 mei tot 2 oktober 2023 achtereenvolgens neer op vier bijzondere buitenlocaties die toegankelijk zijn voor een breed publiek: het Fries Landbouwmuseum (Leeuwarden, FR), de Brink (Orvelte, DR), het Boerenbondsmuseum (Gemert, NB) en Boerderij Schieveen (Rotterdam, ZH). Gedurende de expositie worden op de locaties ook verschillende activiteiten voor het publiek georganiseerd door de regionale boerderijenstichtingen.

Boerderij in beweging is een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.