Boerenerf voorkant
16 december 2021

Bij herbestemming van historische boerderijen wordt vaak te weinig ingespeeld op de cultuurhistorie van het erf en de relatie tussen erf en landschap.

Meer kennis kan bijdragen aan een zorgvuldige ontwikkeling van het boerenerf. Het Boerderijenfonds heeft drie korte inspirerende films gemaakt waarin elementaire kennis over het boerenerf toegankelijk wordt gemaakt voor boerderij-eigenaren. In drie afleveringen (elk ongeveer 9 minuten) nemen  landschapsarchitecten/erfontwerpers Greet Bierema, Stieneke van der Wal en Anneke Coops de kijker mee langs zes verschillende boerenerven, verspreid over het land.  Aan bod komen onderwerpen als de traditionele indeling in voor- en achtererf, de combinatie van wonen en werken, de geschiedenis als inspiratiebron voor ontwikkeling en de relatie tussen erf en het omringende landschap. De filmpjes zijn beschikbaar via de website van onze partner, het Boerderijenfonds: https://boerderijenfonds.nl/inhoudelijke-kennis/herbestemming/