Oplevering eerste project Boerderijenfonds
26 november 2021

Het eerste project dat met een bijdrage van het Boerderijenfonds is gerealiseerd is onlangs opgeleverd. Het betreft de herbestemming van de Karkooi, een rijksmonumentale wagenschuur die behoort bij boerderijencomplex De Pekhoeve in Ulvenhout (NB).  De Karkooi is herbestemd tot kinderdagverblijf en Dorpskamer met een dorpsontmoetingsruimte en een ruilbibliotheek en is daarmee omgetoverd tot het sociale en culturele hart van het dorp Ulvenhout. Zo vervult de Karkooi een belangrijke maatschappelijke functie nu de bibliotheek al enige jaren geleden is weggesaneerd.

Boerderijenfonds
Het boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich op onderscheidende herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen, die bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.

Wij zijn trots op onze samenwerking met Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, initiatiefnemer van het Boerderijenfonds. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund. Het project de Karkooi was in 2020 één van de eerste gehonoreerde projecten van het Boerderijenfonds.

Foto Kees den Bieman