Stadsvilla Mout, Schiedam
Provincie Zuid-Holland - 09 juli 2020

Eigenaren van (leegstaand) rijksmonumentaal religieus, agrarisch of industrieel erfgoed kunnen tot en met eind dit jaar in Zuid-Holland blijven rekenen op advies en steun van de 3 huidige aanjagers voor herbestemming in Zuid-Holland. Vanaf 1 januari 2021 zal de provincie de succesvol gebleken aanjaagfunctie continueren. Deze zal vanaf die datum bij de provincie worden voortgezet door één fulltime aanjager, die op alle 3 de disciplines gaat adviseren en ondersteunen.

Dreigende leegstand

In november 2017 besloot de provincie de herbestemming van rijksmonumentaal religieus, agrarisch en industrieel erfgoed te versnellen, omdat vooral hierbij veel leegstand, en daarmee verval, dreigde. Er werd een drietal parttime aanjagers aangesteld, die sindsdien actief deelnemen aan het vinden van oplossingen voor (langdurige) leegstand en herbestemming. De aanjagers werden per 1 juli 2018 extern ingehuurd als experiment voor één jaar, wat daarna met nog een jaar verlengd werd tot 1 augustus 2020.

Praktische en laagdrempelig maatwerk

Inmiddels is de aanjaagfunctie, en de invulling daarvan door de 3 aanjagers, geëvalueerd door een onafhankelijk bureau, waarbij de uitkomsten positief waren. Het evaluatierapport laat zien dat de huidige werkwijze, die wordt gekenmerkt door praktisch en laagdrempelig maatwerk, goed aanslaat. De aanjagers vervullen de rol van wegwijzer, verbinder en vertrouwenspersoon. Eigenaren voelen zich geholpen. Ze staan er niet alleen voor. De provincie wordt daarbij gezien als een logische schakel tussen lagere en hogere overheden in combinatie met verbindingsmogelijkheden met andere beleidssectoren, zoals ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en toerisme.

Vergroten kansen op herbestemming

De provincie komt hierbij positief in beeld bij eigenaren en gemeenten. De werkwijze sluit aan op de doelstelling van het provinciaal beleid om kansen op herbestemmen te vergroten. De aanjagers zijn vanaf juli 2018 tot op heden betrokken bij 51 projecten, waarvan 7 tot succesvolle herbestemming hebben geleid. De overige 44 projecten lopen nog en bevinden zich in diverse stadia van herbestemming.