Boerderij
Boerderijenfonds - 19 maart 2020

Vanaf nu kunnen eigenaren van agrarisch erfgoed een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds. Op www.boerderijenfonds.nl kunt u lezen waar u aan moet voldoen om een aanvraag in te kunnen dienen.

Over het Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds kan eigenaren ondersteunen met een financiële bijdrage. Daarnaast richt het fonds zich op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.

Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland die hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. Het Restauratiefonds betaalt de subsidies uit en kan met kennis over het proces van herbestemmen, verduurzamen en restaureren eigenaren ondersteunen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Informatie

Op de website www.boerderijenfonds.nl is alle informatie over de werking van het fonds te vinden. Zo wordt beschreven:

  • wie er een aanvraag kan indienen,
  • waar een aanvraag aan moet voldoen,
  • wat de criteria zijn die de beoordelingscommissie hanteert,
  • hoe de procedure voor het indienen van een aanvraag er uit ziet en
  • hoe de afhandeling en (eventuele) toekenning van een bijdrage plaatsvinden.

Inzendtermijnen en aanvragen

Er zijn drie aanvraagrondes per jaar. De eerste ronde sluit op 1 mei 2020. De volgende inzendtermijnen sluiten op 1 september 2020 respectievelijk op 15 januari 2021De beoordeling van de aanvragen vindt plaats binnen 5 weken na sluiting indientermijn.