Herbestemming Noord Holland Congres

Tijdens het congres 'Herbestemming 2017: ontwikkelen door behoud' op 17 mei presenteert de provincie Noord-Holland haar nieuwe beleid ten aanzien van herbestemming. Het vindt plaats in de Ringersfabriek in Alkmaar. 

Er zijn veel ontwikkelingen: De provincie is op zoek naar een provinciale Loods Herbestemming, die herbestemming van monumenten aanjaagt, vraag en aanbod bij elkaar brengt en eigenaren en initiatiefnemers ondersteunt. Gemeenten kunnen hun vragen over herbestemming sinds 1 januari kwijt bij het vernieuwde Steunpunt Monumenten en Archeologie. Aan het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten wordt de € 4 miljoen toegevoegd die in het coalitieakkoord voor herbestemming is gereserveerd. Vanuit het nieuwe fonds verstrekt de provincie leningen voor herbestemmingskosten en duurzaamheidsmaatregelen van monumenten. De provincie hanteert hierbij als uitgangspunt: lening waar het kan en subsidie waar het moet.