Adres

Burgemeester van Nispenstraat 2-4 7001 BS Doetinchem Nederland

Monumentstatus
Rijksmonument
Transformatiejaar
2010
Oude functie
Postkantoor
Nieuwe functie
Horeca
Museum

Het oude postkantoor aan de Burgemeester van Nispenstraat 2-4 te Doetinchem is na verlies van zijn originele functie, al decennia geleden, recent omgetoverd tot Stadsmuseum en Grand Café. Het gebouw is in twee bouwfasen tot de uiteindelijke uitstraling gevormd. 

Opgave

De opgave was met behoud van de nog resterende cultuurhistorische waarden dit rijksmonument herbestemmen, functioneel maken en zijn plek teruggeven in de stad.

Aanpak

Het uitgangspunt bij dit project was de nog resterende uitstraling van het originele ontwerp en bouwwijze respecteren, behouden en versterken. En ook het verwijderen van de invullingen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw ten behoeve van de sociale dienst en de nieuwe moderne invulling een versterking laten zijn voor de uitstraling.

Ontwerp

Het voormalige postkantoor is in twee bouwfasen tot de uiteindelijke uitstraling gevormd. In het huidige middengebied waren voorheen de secundaire ruimtes gesitueerd. Hiervan is in het ontwerp gebruik gemaakt door op deze plek de secundaire ruimten voor het Grand Café en het Stadsmuseum te plaatsen. Hiermee komt een verwijzing naar de voormalige publieksruimte - nu Grand Café - en de grote sorteerruimte - nu Stadsmuseum en multifunctionele ruimte. Binnen deze ruimte is gekozen voor verschillende uitstralingen. Er was voldoende aanleiding om de sfeer van de publieksruimte terug te laten komen in het Grand Café. Interieur en exterieur zijn daarmee in harmonie. De sorteerruimte leende zich perfect voor een moderne en strakke uitstraling die gewenst was bij het Stadsmuseum. In combinatie met de teruggebrachte historische lichtkappen ontstaat hier een prachtige lichtval.

Financiering

Boerman Kreek Architecten heeft in 2006 voor de gemeente Doetinchem al een haalbaarheidsstudie gemaakt voor de totale financiële investering van een mogelijke herbestemming. In september 2009 is er met spoed subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland in het kader van de recessiebestrijding en de inzet van gelden bij dit project. Dit werd gehonoreerd, mits het project voor eind december 2010 afgerond kon zijn. Dit is, ondanks de krappe planning, in goed overleg gelukt.

Meer informatie

Zie ook de projectbeschrijving op de website van Boerman Kreek Architecten.

Contactpersoon: H. Boerman.

Bouwjaar
1920
Architect (origineel)
Joseph Crouwell jr.
Architect (transformatie)
Architectenbureau Boerman b.v.
Eigenaar
Gemeente Doetinchem
Betrokken partijen
Gemeente Doetinchem
Provincie Gelderland
Trias Advies
Dijkhof Bouw
Sigtenhorst Installatietechniek
Organisatie
Architectenbureau Boerman b.v.
Monumentnummer
513131
Google map of Voormalig postkantoor, Doetinchem