Artis
02 juli 2020

Het kabinet stelt naast de generieke steunmaatregelen in verband met de gevolgen van de coronacrisis € 300 miljoen extra steun beschikbaar voor de cultuursector. Daarvan is € 50 miljoen bestemd voor monumenten. Hiervoor is de Opengestelde Monumenten-Lening ontwikkeld, die beheerd wordt door het Nationaal Restauratiefonds.

Eigenaren van opengestelde monumenten die minder inkomsten hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen vanaf 29 juni een aanvraag indienen bij het Restauratiefonds. Monumenteneigenaren kunnen inkomstenderving hebben door minder entreegelden, horeca-inkomsten, winkelopbrengst en verhuur.

De Opengestelde Monumenten-Lening is bedoeld om monumenteneigenaren te voorzien van voldoende financiële middelen om te zorgen dat de monumenten en de monumentenorganisaties in stand blijven. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), het Nationaal Restauratiefonds en het ministerie van OCW hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van deze leenfaciliteit.

Webinar 8 juli 13.30u

Wilt u weten of de Opengestelde Monumenten-Lening u kan helpen om uw monument(en) en organisatie op orde te houden? En wilt u weten of en hoe u deze lening aan kunt vragen? De FIM en het Restauratiefonds informeren u graag hierover tijdens een webinar op 8 juli.

Wij nodigen monumenteneigenaren, leden van de FIM en het Erfgoedplatform, graag uit om aan dit webinar deel te nemen. Aan de hand van deze informatie kunt u besluiten of de Opengestelde Monumenten-Lening voor u nuttig is.

Hans Jacobs en Harry Kers van het Nationaal Restauratiefonds en Martine van Lier van de FIM zullen op het webinar een presentatie geven over de Opengestelde Monumenten-Lening en antwoord geven op uw vragen. Via de chat-functie kunt u vragen stellen. U kunt meedoen aan het webinar met een desktop, laptop, tablet of smartphone met camera en geluid. Het webinar maakt gebruik van Microsoft Teams. Het is handig als u om 13:15 inlogt om te testen of uw inlog goed functioneert.

Aanmelden

Voor deelname aan het webinar heeft u een inloglink nodig. Die ontvangt u als u zich opgeeft voor deze ‘Webinar OML’ via een mail aan info@fimnederland.nl .