Pieterskerk Leiden
Nationaal Restauratiefonds - 18 augustus 2020

Op 17 augustus bracht minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, een bezoek aan de Pieterskerk in Leiden. Het monument dat als eerste gebruik maakte van de Opengestelde Monumenten-Lening. In mei van dit jaar stelde het kabinet, naast een breed pakket aan generieke maatregelen, 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele en creatieve sector. Onderdeel van dit steunpakket is 50 miljoen euro voor de Opengestelde Monumenten-Leningen via het Nationaal Restauratiefonds. De achtergestelde lening is in nauwe samenwerking met de Federatie Instandhouding Monumenten ontwikkeld en kent uiterst gunstige condities. De lening is beschikbaar voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken.

Na de aankondiging van de lockdown zag Frieke Hurkmans, directeur-bestuurder van de Pieterskerk Leiden, in een klap 2 miljoen euro aan inkomsten verdwijnen. Op dat moment verkeert het rijksmonument in een uitstekende onderhoudsstaat en draait de organisatie al twee jaar budgetneutraal. De evenementen, de B&B, het museumcafé, de escaperoom, veel activiteiten in het monument vragen om een andere of nieuwe invulling op 1,5 meter afstand. Tijd om het over een andere boeg te gooien. De Opengestelde Monumenten-Lening gaf de ondernemende Pieterskerk Leiden de mogelijkheid om het tekort aan liquiditeit op te vangen, ‘op adem te komen’ en nieuwe (tijdelijke) verdienmogelijkheden te ontwikkelen.

 

Opengestelde Monumenten-Lening

Wilt u meer weten over de Opengestelde Monumenten-Lening of bent u benieuwd of u mogelijk in aanmerking komt voor deze lening? U leest er hier meer over.