Caballero Fabriek
Vastgoed Journaal - 20 juni 2019

Nederland staat aan de vooravond van een grootscheepse renovatie- en transformatieopgave. Alleen al op het gebied van wonen zullen 7 miljoen woningen de komende decennia moeten worden verduurzaamd. Veel steden worstelen met hun binnenstedelijke opgaven zoals revitalisering van voormalige haven- en bedrijventerreinen. We staan aan de vooravond van een energietransitie en omschakeling naar een circulaire economie. De bestaande voorraad gebouwen speelt in al deze opgaven een cruciale rol.

Toch leeft algemeen het gevoel dat het transformeren en renoveren te langzaam gaat. Waar blijft de opschaling, de versnelling? Daarom staat de NRP Nationale Renovatiedag dit jaar in het teken van de gamechangers uit het verleden en de nieuwe spelers van nu. Hoe gaan zij het verschil maken? Welke business modellen horen daarbij, welke nieuwe concepten en samenwerkingen? Aan de hand van enkele aansprekende gamechangers kijken we met de bezoekers vooruit op welke manieren doorbraken in de bestaande bouw zijn te forceren.

Bent u in uw werk betrokken bij deze problematiek, dan kunt u dit congres niet missen! Voor ontwikkelaars, beleggers en andere vastgoedspecialisten biedt deze dag nuttige handvatten voor de eigen businesscases.

Locatie

Caballero Fabriek, Saturnusstraat 60 Den Haag

Aanmelden?

Stuur een email naar events@vastgoedjournaal.nl met als onderwerp “Nationale Transformatie- en Renovatie Congres''. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden. De kosten voor deelname bedragen 295 euro excl BTW per persoon.

Programma

12:00 Ontvangst en luxe netwerklunch

13:00 Opening programma door dagvoorzitter Guido Wallagh, partner – adviseur INBO

13:10 Thema Nieuw leven voor historisch erfgoed
Interview met Maya Meijer-Bergmans, mede-eigenaar van de MeyerBergman Erfgoed Groep

 • Welke van uw huidige projecten vindt u het meest uitdagend en waarom?
 • Welke eisen stelt u aan samenwerken met andere partijen?
 • Wat zagen jullie in Paleis Soestdijk? 
 • En waarom hebben jullie Westergasfabriek verkocht?
 • Wanneer is een project klaar om verkocht te worden?
 • Wat is het volgende project? 
 • Veel gevangenissen komen op de markt, ziet u daarin mogelijkheden?

13:30 Thema de Financieringsfaciliteit binnenstedelijke transformatie
Jop Fackeldeij, 
gedeputeerde provincie Flevoland  

 • Wat zijn de belangrijkste lessen?
 • Investeringsfonds Binnenstedelijke Vernieuwing: de stand van zaken, wat hebben ze bereikt en wat is er nog nodig? 

14:00 Thema Transformatie cultureel erfgoedExploitatie, Financiering en Nieuw programma
Arno Boon, Real Estate Development BOEi

 • Selectiecriteria, welke aspecten zijn voor BOEi van essentieel belang?
 • Gaat exploitatie boven historische waarde?
 • Meest succesvolle businesscases

14:30 Pauze

15:00 Thema Circulaire business case

Michel Baars, Eigenaar / Directeur New Horizon Urban Mining B.V.

 • Circulair bouwen in de context van een circulair en inclusief economisch model
 • De aantrekkingskracht van ‘doen’
 • Circulariteit, digitalisering en robotisering versterken elkaar

15:20 Thema Nieuwe spelers, duo-interview
Charlie MacGregor
, CEO & Founder The Student Hotel 

 • Hoe zit de mix van nieuwbouw en transformatie eruit? 
 • Visie op mix van wonen en werken
 • Voor wie zijn de flexoffices in The Student Hotels bedoeld? En wordt dat overal doorgevoerd?
 • Hoe krijg je institutionele partijen bij je expansie? Zijn deze allemaal eigenaren van The Student Hotels?
 • Dekt de naam The Student Hotel nog wel de gebruikers?
 • Er komen steeds meer nieuwe spelers op de markt, hoe weerstaat The Student Hotel deze nieuwkomers?

Sabine Renders, Managing Director Hembrug Zaandam BV

 • Waarin onderscheidt Hembrugterrein van andere gebiedsontwikkelingen?
 • Hoe nu verder na uitspraak van Raad van State dat het nieuwe bestemmingsplan niet meer geldt en het vorige bestemmingsplan met ‘bedrijvigheid’ weer in werking is gesteld? Kunnen er nog woningen komen?
 • Hoe kunnen de ontwikkelaars worden gefaciliteerd die delen van het terrein hebben aangekocht en nu nog niet mogen starten?

15:40 Thema Kennis - Roadshow NRP Academie met casussen en leerpunten
Met o.a. Hans de Jonge, CEO Brink Groep en emeritus professor of Real Estate Management en Erna van Holland, programmamanager NRP Academie

 • Hoe gaat het met getransformeerde gebouwen nu?
 • Voorbeelden van succesvolle transformatieprojecten die de complexiteit in een gebied hebben omgebogen tot kansen.

16:10 Afscheidsinterview Frank Bijdendijk en voorstellen nieuwe voorzitter NRP Bart Krol.

 • Gamechangers toen en nu
 • Veranderend speelveld
 • Persoonlijk afscheidswoord

16:40 Uitreiking NRP Gulden Feniks 2019

Geurt van Randeraat, juryvoorzitter NRP Gulden Feniks, oprichter en directeur SITE urban development.

 • Laatste ontwikkelingen in Renovatie en Transformatie

17:15 Netwerkborrel