Adres

Jan Campertstraat 5 6416 SG Heerlen Nederland

Monumentstatus
Geen
Transformatiejaar
2011
Oude functie
Industriepark
Nieuwe functie
Multifunctioneel gebruik
Urban park

Opgave

Het voormalige Philipsterrein in de Heerlense wijk Molenberg is maar liefst 15 hectare groot. Philips heeft het terrein ontwikkeld voor meerdere halffabrikanten voor o.a. televisies, radio’s en verlichting. In 1951 is het eerste gebouw gerealiseerd en vervolgens is voornamelijk in de vijftiger en zestiger jaren het terrein verder vormgegeven. Tot begin jaren negentig zijn gebouwen gerealiseerd en verbouwd. Eind jaren negentig is een start gemaakt met het verkopen van bedrijfsonderdelen van Philips. Begin 2000 is het terrein in handen gekomen van Breevast, ook Stienstra Commercieel Vastgoed heeft toen een deel van een bedrijfsgebouw met de grond gekocht.

Begin 2007 is aan TCN Charlemagne gevraagd het complete complex te verkopen, waarna TCN aangegeven heeft zelf interesse te hebben in aankoop. TCN Charlemagne heeft nog in datzelfde jaar het voormalig Philipsterrein verworven als herstructureringsproject.

Aanpak

Eind 2007, toen TCN het voormalige Philipsterrein aankocht, was circa 55% van de totale bedrijfsvloeroppervlate verhuurd aan voornamelijk voormalige Philipsbedrijven. Door verkoop van deze bedrijven zijn er in 2010 nog twee Philips-bedrijven als huurder op het terrein.

In 2008 is de eerste globale planvisie opgezet voor BusinessPark Molenberg. Basis voor de planvorming is de locatie (het demografisch hart van Parkstad Limburg) en de potentie van de functies in de directe omgeving (wonen, werken, sport en infrastructuur). In 2008 en 2009 is circa 4.000 m² kantoorruimte opgeleverd en verhuurd aan startende en doorstartende ondernemers. In de periode van 2010 tot en met 2012 zijn bestaande gebouwen geherstructureerd en verhuurd. Het aandeel van TCN is begin 2011 overgenomen door Norbert Jansen, waardoor Geerd Simonis een nieuwe compagnon kreeg.

C’magne, de exploitatiemaatschappij van Simonis, voert de rol van hotelier uit. De activiteiten van C’magne bestaan uit parkmanagement en service management. De eerste vorm van management bestaat uit activiteiten als beveiliging, exploitatie van het bedrijfsrestaurant, onderhoud van het openbaar gebied, etc. Het service management bestaat uit postverwerking, schoonmaak van de gebouwen, verbouwmanagement voor nieuwe gebruikers, etc.

In de periode tot 2025 wordt C-mill verder doorontwikkeld en zullen er naast werken ook nieuwe functies worden toegevoegd. De ontwikkeling tot dit mixed-use bedrijvenpark wordt niet benaderd vanuit een eindplan, maar vanuit een ontwikkelproces. Oud en nieuw komen samen in een herkenbare identiteit, met als dragers de oorspronkelijke fysiekruimtelijke structuur, de oorspronkelijke en de gewenste economische activiteiten, culturele activiteiten en evenementen.

Pilotaanpak

In december 2010 heeft C-Mill de pilotstatus gekregen van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu in het kader van de verzakelijking van de bedrijventerreinmarkt. De pilotaanpak beoogd te onderzoeken op welke wijze de betrokkenheid van marktpartijen op C-mill verbeterd kan worden door middel van samenwerking met onder andere de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) in de vorm van een publiek-private samenwerking (PPS).  Ook wordt aandacht besteed aan de manier waarop de kwaliteit van het terrein beter vast kan worden gehouden.

Het voormalige Philipsterrein in Sittard zal als testcase gaan dienen met de bedoeling het voorbeeldmodel verder te optimaliseren. Het uiteindelijke model zal ook elders zijn toe te passen om de private betrokkenheid te vergroten.

Ontwerp

Het complex heeft een grondoppervlakte van 15 hectare waarop 43.000 m² bruto vloeroppervlakte aan gebouwen staat. Nog net geen 1/3-deel van het terrein is bebouwd, want de footprint van de gebouwen is 40.000 m².

Hoofdvorm & interieur

Het terrein kenmerkt zich door lage karakteristieke gebouwen van metselwerk, staal en glas. De oude exterieurs worden gekoesterd, de binnenkant van de gebouwen krijgen echter een geheel eigen look mee. Het oudste gebouw, gebouw A uit 1951, is in oude situatie hersteld en heringericht. Het gebouw biedt onderdak aan 25 (kleine) ondernemers. Naast werkruimten beschikt het gebouw over een receptie, vergaderruimtes en Meet & Greet plekken.

Anno 2012 is 44.000 m² beschikbaar voor ondernemers verdeeld over negen gebouwen. Drie van de gebouwen, waaronder gebouw A, zijn in gebruik als ‘ondernemershuis’. C-mill werkt met kortlopende huurcontracten waarbij huur vanaf 1 jaar mogelijk is.

Programma

Onder het motto ‘Leven in het park’ bieden het terrein en de gebouwen ruimte aan creatieve en innovatieve bedrijven, ateliers, woon/werkcombinaties, onderwijs, cultuur, kantoren en leisure. Er zijn 80 bedrijven gevestigd en werken er circa 700 mensen op C-mill (september 2012). Vanuit de ‘oude economie’ vestigen er bedrijven als Argus Imaging, Oled Technologies en Comus. De ‘new boys’ op C-mill zijn internetbedrijven, designers, architecten, kunstenaars en theatergroepen. Het complex is voor 90% gevuld (september 2012).

Erf

De bestaande bebouwingsstructuur vormt een orthogonaal grid. Op het kruispunt van de twee assen zal in de komende jaren de nieuwe openbare centrale ruimte worden vormgegeven.

Succesfactor

C-mill wordt de onontdekte parel van Parkstad genoemd en staat ook wel bekend als dé vestigingslocatie voor eigenzinnige ondernemers. Dat C-mill een succes is, blijkt ook uit het feit dat C-mill op 29 september 2011 is gekozen tot de overall winnaar van de Beste Bedrijventerrein Award 2011.

Meer informatie

  • De officiële website van ©-mill.
Bouwjaar
1950
Architect (origineel)
Philips' eigen huisontwerper
Architect (transformatie)
diverse (regionale) architecten (o.a. Erol Öztan) en kunstenaars
Eigenaar
Geerd Simonis & Norbert Jansen
Betrokken partijen
TCN Charlemagne
Parkstad Limburg
Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB)
Organisatie
NPH
Gebruiksoppervlakte
43000m²
Google map of C-Mill, Heerlen