Gelderlandfabriek

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De regeling omvat 2 soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw.

Aanvraag voorbereiden

U kunt alvast uw aanvraag voorbereiden. Zie monumenten.nl/aanvraag-voorbereiden.

Subsidie voor onderzoek

Eigenaren en belanghebbenden kunnen in deze periode subsidie voor onderzoek aanvragen. Belanghebbenden moeten voor het laten uitvoeren van een onderzoek wel toestemming hebben van de eigenaar.

Subsidie voor wind- en waterdichtmaatregelen

Voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen kunnen alleen eigenaren subsidie aanvragen. Bij deze aanvraag moet u ook een begroting of een offerte meesturen die is opgesteld volgens de hoofdstructuur van het Stabu (standaard besteksysteem). U kunt hiervoor het begrotingsmodel gebruiken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Dit begrotingsmodel staat op monumenten.nl/subsidie-aanvragen. Hier vindt u eind september ook de formulieren voor uw aanvraag.