Cuyperskerk - Sas van Gent
PZC - 07 februari 2022

Ruim honderd monumenten in Zeeland - en dan gaat het niet over woonhuizen - staan leeg of zijn er slecht aan toe. Met veel geld en een bemiddelaar wil de provincie dat veranderen.

Het Zeeuwse erfgoed is er slecht aan toe. In vergelijking met andere provincies staan veel kerken, molens, stadhuizen of fabrieken leeg. ,,Een leeg monument is de grootste garantie voor afbreuk", zegt gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA, cultuur). ,,Dus als een pand leeg staat, moeten we daar snel een herbestemming voor vinden.” Daarom is een bemiddelaar aangesteld, een loods herbestemming monumenten, die eigenaren en initiatiefnemers voor een andere invulling gaat ondersteunen.

Net als voorgaande jaren heeft de provincie ook een flinke som beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten: 1,8 miljoen euro. Via een formulier op de website van de provincie kunnen eigenaren een restauratiesubsidie aanvragen, van maximaal 70 procent van hun kosten of - als die nog hoger uitvallen - maximaal 750.000 euro. 

Vorig jaar ging onder meer geld naar de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes, Het Vollebregtorgel in de Opstandingskerk te Wissenkerke en de toren van de Geerteskerk in Kloetinge.