Mout Hilversum
Provincie Noord-Holland - 13 oktober 2017

De provincie Noord-Holland helpt eigenaren van monumenten op weg om een nieuwe bestemming voor erfgoed te vinden. Twee nieuwe instrumenten waar eigenaren gebruik van kunnen maken zijn het Fonds Herbestemming en een handboek crowdfunding voor erfgoed.

Kennis delen en incidenteel financieren. De provincie Noord-Holland probeert partijen in ieder fase van de ontwikkeling erfgoed tegemoet te komen. De Loods herbestemming, steunpunt Monumenten en Archeologie en een subsidieregeling voor haalbaarheidsonderzoeken helpen eigenaren op weg. Als er concrete plannen zijn en er is zicht op realisatie dan biedt de provincie ondersteuning door middel van het nieuwe fonds en de reguliere subsidies voor restauratie en onderhoud. De provincie legt de nadruk op incourant erfgoed, zoals agrarisch, industrieel en religieus erfgoed. Het instrumentarium is dan ook vooral op die categorie gericht.

Fonds herbestemming

Het revolverende fonds Herbestemming van € 9.1 miljoen is bedoeld voor herbestemming, restauratie en verduurzaming van beschermde monumenten. Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) zal het fonds beheren. Op korte termijn kunnen eigenaren van beschermde monumenten en karakteristiek vastgoed in de provincie Noord-Holland laagrentedragende leningen aanvragen.

 Gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek: “Voordat partijen een fondsaanvraag doen is het wel belangrijk dat er goed onderzocht wordt welke functie het meest geschikt is en wat de exacte mogelijkheden zijn van het gebouw. Bijvoorbeeld het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen. Daarom stellen wij ook geld beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en energiescans.”

Handboek Crowdfunding

13 erfgoedpioniers hebben meegewerkt aan een pilot crowdfunding voor erfgoed. De provincie heeft de ervaringen verzameld en vertaald naar tips en een stappenplan voor diegenen die een crowdfundingproject willen starten. Jack van der Hoek: “Crowdfunding draagt bij aan de betrokkenheid van de directe omgeving en levert daarmee bewijs voor draagvlak van het behoud en de nieuwe functies van ons erfgoed. De pilot Crowdfunding & Erfgoed heeft dit wederom bewezen. De kracht van crowdfunding is dat de steun niet alleen bestaat uit het geven van geld, maar dat het mensen betrekt als ambassadeur, vrijwilliger en gids van het lokale erfgoed. Hierdoor komt het erfgoed weer tot leven.”