herbestemmen
Vliet Nieuws - 26 april 2018

Om ruimte te creëren op de woningmarkt zet de provincie Zuid-Holland in op herbestemming van leegstaande monumenten tot woningen.

Monumenten staan vaak op toplocaties en versterken de identiteit en aantrekkelijkheid van de omgeving. Vaak is herbestemming van monumenten de enige manier om e te kunnen behouden voor de toekomst. Daarom zijn er gesprekken over het vereenvoudigen van procedures en stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

Voor dit jaar kan er geen subsidie meer worden aangevraagd. Tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019 kunnen de aanvragen voor 2019 weer worden ingediend.