Adres

Oranjelaan 36 3761 BX Soest Nederland

Monumentstatus
Rijksmonument
Transformatiejaar
2004
Oude functie
Watertoren
Nieuwe functie
Wonen

 

Inleiding

De voormalige watertoren aan de Oranjelaan in Soest stamt uit 1931 en is een rijksmonument. Het is ontworpen door de bekende architect H.F. Mertens in zakelijk expressionistische stijl die wordt gekenmerkt door heldere vormen en een sobere detaillering. De Arnhemse Waterleiding-Maatschappij bouwde de voorraadtoren destijds op het hoogste punt van Soest; alles wat de natuur aan meters leverde, hoefde niet meer te worden opgemetseld.

De opgave

De watertoren is in 1984 buiten gebruik gesteld en tot 2002 deed het onderste gedeelte dienst als woning en kantoor. Bij gebrek aan investering en onderhoud raakte de watertoren in die jaren ernstig in verval. De watertoren is een rijksmonument en een beeldbepalend gebouw in de gemeente Soest. In 2002 werd gestart met herbestemming en restauratie om de watertoren in ere te herstellen.

Aanpak

In 2002 kreeg Zecc Architecten de opdracht voor de herbestemming en restauratie van het gebouw. Om het behoud van de watertoren op lange termijn te garanderen zijn enkele grote ingrepen gedaan en is de toren geheel gerestaureerd. Door het werken met onbehandeld staal en in het werk gestort beton behoudt het gebouw zijn industriële karakter. Het project ontving de Watertorenprijs 2004 voor de beste herbestemming van een watertoren. Eind 2006 heeft de toenmalige eigenaar zijn watertoren verkocht vanwege de hoge exploitatielasten.

Investering

De watertoren is in 2002 aangekocht voor een bedrag van € 360.000. Het gebouw was in slechte staat, het bovenste gedeelte dreigde er zelfs af te vallen. De toren is in zijn geheel gerestaureerd en aangepast aan de nieuwe functie voor ca. € 410.000, waarvan ca. € 182.398 voor de restauratie en ca. € 227.602 voor de nieuwbouw. Inclusief de bijkomende- en overige kosten zijn de totale stichtingskosten € 991.199.

Financiering

Voor de restauratieve werkzaamheden is een BRRM-subsidie van € 91.199 ontvangen. Deze is vooral gebruikt voor de restauratie van het bovenste gedeelte van de toren. De verhouding tussen eigen middelen en vreemd vermogen is niet bekend. In 2006 is de watertoren verkocht voor een bedrag van ca. € 900.000. Zecc Architecten heeft vervolgens voor de nieuwe eigenaar enkele aanpassingen ontworpen, zoals extra ramen en een nieuwe badkamer. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is meteen het onderhoud van de buitengevel meegenomen.

Exploitatie

Dit gebouw is in eigendom van een particulier, die de watertoren zelf ook bewoont.

Succesfactoren

  • Er is op een creatieve manier met brandveiligheid omgegaan
  • Duurzame functie van het pand
  • Het project heeft veel positieve publiciteit opgeleverd
  • De Watertoren is opnieuw een icoon voor de stad.
  • De constructie is in 2004 volledig gerenoveerd.

 

Meer informatie

Zecc Architecten BV
Westerkade 4
3511HA, Utrecht
T +31 (0)30 273 1289
Contactpersoon: Marnix van der Meer

Bouwjaar
1931
Architect (origineel)
H.F. Mertens
Architect (transformatie)
Zecc Architecten
Eigenaar
Particulier
Betrokken partijen
Particulier opdrachtgever
Rijk
Zecc Architecten
Organisatie
NRF/BOEi
Gebruiksoppervlakte
250m²
Tijdelijk / permanent
Permanent
Gebruiker(s)
Bewoner
Monumentnummer
512722
Google map of Watertoren, Soest