Adres

Omloop 48 9201 CC Drachten Nederland

Monumentstatus
Geen
Transformatiejaar
2009
Oude functie
Magazijn
Nieuwe functie
Sportfaciliteit
Bouwjaar
1960
Architect (origineel)
A. Ensdorff Te Roden ((1960)
Architectenbureau Botman en Meijer te Leeuwarden (1973-verbouw)
Architect (transformatie)
WAA (Wind Architecten Adviseurs), ir. Dick Meulenbelt architect BNA
Eigenaar
Fam. S. Deelstra
Betrokken partijen
WAA (architectenbureau te Drachten)
Brandadviesbureau Munnik uit Slochteren
H. Wilming te Drachten (bouwdirectie en management)
Organisatie
Wind Architecten Adviseurs (WAA)
Gebruiksoppervlakte
1225m²
Tijdelijk / permanent
Permanent
Monumentnummer
-

Aan de Omloop te Drachten is in de naoorlogse jaren een industrieterrein aangelegd met wonen en werken bij elkaar. Zo ook bouwde de familie Baarsma een directeurswoning en een bedrijfshal met kantoren ernaast. Beide gebouwen zijn nog in oorspronkelijke staat aanwezig en inmiddels herbestemd tot een fitnesscentrum. De omliggende gebouwen zijn in de loop der tijd grotendeels vernieuwd. De totale omgeving ademt nog steeds activiteit.

Historie

Industriële gebouwen werden vlak na de oorlog van de vorige eeuw in het algemeen 'basic' en zonder opsmuk gebouwd. Derhalve is er weinig aandacht voor het behoud ervan, zeker als de functie of het gebruik ervan komt te vervallen. Ook voor het pand aan de Omloop is tijdens de bouw gekozen voor eenvoudige, doelmatige materialen. Halfsteens baksteen muurtjes rond een lichte staalconstructie en een vloer op zand. Daar waar het gebruik er om vroeg is een iets beter bouwsysteem toegepast.

Tot eind jaren tachtig is het pand in gebruik geweest als opslag, in- en verkoopgroothandel en bijbehorend kantoor. In de opslagruimte bevond zich een een mazijnmeesterkantoortje en een insteekverdieping.

Het pand is gebouwd in 1960 onder architectuur van A. Ensdorff uit Roden. In 1973 heeft er een kleine verbouwing plaatsgevonden onder architectuur van architectenbureau Botman en Meijer uit Leeuwarden. Midden jaren tachtig vervalt de functie en eind jaren tachtig wordt het magazijn met kantoor verhuurd aan de Stichting Vakopleiding Bouw. Deze maakt er een practicum met magazijn en lesruimten van. Tevens wordt er een proefwoning op het terrein gebouwd. Die is inmiddels gesloopt. De oorspronkelijk eigenaar blijft in de directeurswoning wonen.

De erven Baarsma zijn nog steeds eigenaar en na het vervallen van de vakopleiding in begin 2000 heeft het pand een tijd leeggestaan. Nu is het pand na verbouw in mei 2009 in gebruik als sportschool (Health City Basic Fitness).

Opgave

Om inzichtelijk te maken hoe het pand er voor nieuwe gebruikers uit zou kunnen zien, heeft de eigenaar in 2006 het architectenbureau WAA een voorbeeldrenovatieplan laten maken. De makelaar had hiermee extra input voor mogelijke huurders. Uiteindelijk werd er een nieuwe huurder gevonden in 2008. Op basis van het programma van eisen van deze huurder is een verbouwplan getekend. Daar het gebruik niet paste op de bestemming is er middels een bestemmingswijziging een vergunning verkregen. De verbouw werd binnen een bescheiden budget gerealiseerd. Met name de stoffering en inrichting van de sportschool bepalen sterk de sfeer in het interieur, terwijl voor het exterieur grotendeels het voorbeeldplan is gevolgd.

Aanpak

Alvorens met een verbouwplan te kunnen beginnen moest er duidelijkheid komen over het toekomstig gebruik. Immers, elk plan zou verkeerd kunnen zijn en daarmee onnodige kosten in kunnen houden. De markt voor oude industriepanden en een gedateerd kantoor is niet ruim, zeker niet als de locatie niet in zicht is en het pand gedateerd oogt.

Allereerst werd er een bouwkundige en technische opname gedaan. Dit gaf een indruk van wat er mogelijk was met het pand. Om interesse te wekken voor nieuw gebruik heeft de eigenaar uiteindelijk besloten een voorbeeld renovatieplan te maken, met name voor de buitenkant en wilde dit plan ook laten uitvoeren. Mede ook om verdere achteruitgang te voorkomen sinds de leegstand.

Dit schetsontwerp en presentatieplan is in februari 2007 "op de markt" gebracht door de makelaar. Het resulteerde uiteindelijk in een huurder met een eigen programma van eisen. Een keten van fitnesscentra dat reeds elders ook in oude panden centra had gerealiseerd.

In december 2007 werd de bouwvergunning aangevraagd. Door het nieuwe gebruik was een bestemmingswijziging noodzakelijk. In maart 2008 werden de plannen verder uitgewerkt, waarbij met name het interieur en de installaties door de huurder werden verzorgd. De uitvoering was eind 2008 tot begin 2009.

Financiën

Om een marktconforme huursom te kunnen verkrijgen dienden de investeringen zeer beperkt te zijn. Enkel het vervangen van houtrot en vergane delen werden tijdens de verbouw uitgevoerd. De gevels werden uitwendig geïsoleerd en bekleed met een staalprofiel. Binnen werd onder de kap een systeemplafond gehangen met daarop isolatie.

Het totale gebouw kreeg een nieuwe verfbehandeling. De bouwkundige investering bedroeg circa 200.000 euro en de advieskosten circa 10.000 euro.

Leerpunten

Het blijkt mogelijk te zijn ook minder interessante panden die hun oorspronkelijk gebruik verliezen te blijven gebruiken en met een beperkte investering aan te passen aan dit nieuwe gebruik. Dit lukt niet zonder meer. De markt moet verkend worden en "lekker gemaakt". Een voorinvestering opent nieuwe mogelijkheden. Bij een voorbeeld van verbouw raken "niet-bouwdeskundigen" geïnteresseerd en dit leidt waarschijnlijk eerder tot verhuur en daarmee hergebruik.

Meer informatie

Contact

  • Architect: ir. Dick Meulenbelt, bureau WAA, tel. 0512 - 571 475, e-mail d.meulenbelt@waa.nu, www.waa.nu
  • Opdrachtgever: Fam. S Deelstra, Folgeren 14/33, 9207 AB Drachten. tel 0512 - 844 069, e-mail s.deelstra@chello.nl