Adres

Achter Davidshof 1 3811 BD Amersfoort Nederland

Monumentstatus
Rijksmonument
Transformatiejaar
2013
Oude functie
Zorgcomplex
Nieuwe functie
Zorg

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in het centrum van Amersfoort begon in de Middeleeuwen als een gasthuis voor ouden van dagen. Tegenwoordig huist in het historische pand in neo-renaissancestijl na een grootschalige restauratie, een modern zorgcentrum voor verpleeghuiszorg.

Toen in 2011 de laatste bewoners vertrokken rees de vraag wat er met het pand moest gebeuren.

Aanvankelijk werd gezocht naar een nieuwe gebruiker of het realiseren van koopappartementen. De zorginstelling was inmiddels verhuisd naar een nieuwbouwlocatie in Amersfoort. Het bestuur van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis besloot uiteindelijk om het pand naar de eisen van de huidige tijd aan te passen naar een verpleeghuis voor mensen met een lichamelijke handicap of psychogeriatrische problemen.

Succesfactoren

  • Behoud van de primaire functie. Dit zorgde voor een hoge kostenefficiency. De passende structuur van het pand was immers al gebouwd voor de bestemming. Bouwkundig was een dergelijke transitie minder complex en daarmee sneller en kostenefficiënt.
  • Behoud van de oorspronkelijke functie leverde ook vergunning technisch tijdwinst op doordat er bijvoorbeeld geen procedures voor wijziging van het bestemmingsplan nodig waren. Het monument bleef grotendeels in stand, daardoor gingen de toezichthouders op het gebied van welstand en monumentenzorg eveneens sneller akkoord.
  • Het creëren van een atrium. Met de bijzondere ruimtelijke kwaliteit is het atrium het centrum van het gebouw. Het nieuwe atrium brengt alle gebouwdelen bij elkaar. Het atrium brengt ook de verschillende gebruikers bij elkaar.
  • Op de begane grond functioneert het atrium als plein met onder andere een kapsalon en een restaurant voor de bewoners van de zorgappartementen. Er worden regelmatig concerten en tentoonstellingen georganiseerd die ook voor de stadsbewoners toegankelijk zijn.

Tegelijk zijn er galerijen aan het atrium die onderdeel zijn van de gesloten woongroepen.
Met nieuwe balkons zijn verblijfsplekken aan het atrium ontstaan. Het hoogteverschil bepaalt de scheidslijn; een natuurlijke grens van lucht. De dementerende bewoners kunnen zo deelgenoot zijn van alles wat in het atrium gebeurt.

Financiering

De totale investering voor het project was teveel voor de zorginstelling om uit eigen middelen te bekostigen. Door middel van een financieringsconstructie van de plaatselijke Rabobank en een Restauratiefondsplus-hypotheek van het Nationaal Restauratiefonds is het project uiteindelijk gefinancierd.

Contact en links

De website van het Pieters en Bloklands gasthuis
De Facebookpagina van het Pieters en Bloklands gasthuis
De website van de aannemer van Wijnen

Vind de juiste specialist voor uw monument in de SpecialistenWijzer op Monumenten.nl, met expertise in onderhoud, restauratie en verduurzaming. Voor elke klus een geschikte specialist met een vermelding van de belangrijkste expertises.

Bouwjaar
1908
Architect (origineel)
H. Kroes
Eigenaar
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis – Cultureel Erfgoed
Betrokken partijen
Van Wijnen Midden BV
Gemeente Amersfoort
Rabobank
Nationaal Restauratiefonds
Tijdelijk / permanent
Permanent
Google map of St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort