Adres

Molenweg 1 8805 TE Hitzum Nederland

Monumentstatus
Rijksmonument
Transformatiejaar
2009
Oude functie
Boerderij
Nieuwe functie
Wonen
Bouwjaar
1855
Eigenaar
Boerderij en Landschap
Betrokken partijen
Boerderijenstichting Fryslan
Organisatie
Boerderij en Landschap
Monumentnummer
512697

Boerderij Roorda State is een monumentale Friese stelp die, incl. de bijbehorende kavels landbouwgrond, buiten agrarisch gebruik is geraakt. Gezamenlijk hebben Stichting Boerderij en Landschap, het Fryske Gea en de Friese boerderijenstichting hergebruik van deze nagenoeg in oorspronkelijke staat verkerende boerderij en omliggende gronden (1,5 hectare) mogelijk gemaakt.

De opgave

Een boerderij die nog in nagenoeg authentieke staat is en waarvan de agrarische functie weggevallen is, een nieuwe functie geven. Het vinden van een nieuwe gebruik(er) die de monumentale kenmerken van boerderij en erf respecteert was hierbij de belangrijkste opgave.

De aanpak

Er is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van (vaak al bestaande) lokale en regionale contacten. Trekker en gangmaker van en achter het project is de Boerderijenstichting Fryslan. Met hun kennis en netwerk hebben ze de partijen bij elkaar gebracht. Boerderij en Landschap heeft  toegevoegd wat de lokale organisaties niet konden doen: de boerderij aankopen en de (beperkte) restauratie uitvoeren en daarna verpachten aan de nieuwe gebruiker. Boerderij en landschap heeft It Fryske Gea, de provinciale terreinbeheer organisatie, bereid gevonden de overige 4,5 hectares te verwerven en deze gronden weer in pacht uit te geven aan de nieuwe bewoner/gebruiker van Roorda State. Op initiatief van de Friese Boerderijenstichting wordt ook het erf volledig in de staat van 1855 teruggebracht inclusief boomgaard, moestuin en erfbeplanting. Het totaal is in erfpacht uitgegeven aan de jonge, deskundige en enthousiaste boer Heeres. Hij gaat hier wonen, oud Fries vee fokken, erf en grond verzorgen en de boerderij samen met zijn partner voor belangstellend publiek op afspraak openstellen. Boerderij en Landschap en boer Heeres zijn op deze wijze wederzijds de verplichting aangegaan om de grond en opstal duurzaam in stand te houden als agrarisch erfgoed.

Financiën

De stichting boerderij en landschap heeft de boerderij aangekocht en benodigde restauraties uitgevoerd. Hiervoor heeft de stichting gebruik gemaakt van een laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds. Verder hebben enkele regionale/provinciale subsidiegevers bijgedragen, voor doorgaans specifieke investeringen. Dit betrof vooral investeringen om het erf en de directe omgeving (boomgaard) weer in oorspronkelijke staat terug te brengen. De rest van de investering is bancair gefinancierd, waarbij de rente en aflossing (alsmede de andere vaste lasten) wordt opgebracht vanuit de pacht van de nieuwe gebruiker/pachter.

Leerpunten

Geef  de nieuwe gebruiker een prominente rol bij de realisatie van een project. Zij zijn degene die uiteindelijk het nieuwe gebruik vorm en inhoud moeten geven en via huur/pacht het grootste deel van de financiën op moeten brengen. Maak daarbij in een zo vroeg mogelijk stadium goede afspraken over de toekomstige exploitatie en de verdeling van de onderhoudslasten.

Meer informatie