Adres

Van Schevichavenstraat 1 6511 LM Nijmegen Nederland

Monumentstatus
Gemeentelijk monument
Transformatiejaar
2010
Oude functie
Kantoor
Postkantoor
Nieuwe functie
Wonen

In 1907 gaf de rijksoverheid opdracht tot de bouw van een nieuw hoofdpostkantoor in Nijmegen. Architect was een leerling van rijksbouwmeester P.H.J. Cuypers, die met zijn 'postkantorengotiek' decennia lang het gezicht van de posterijen bepaalde. Tot in de jaren '80 van de vorige eeuw is het gebouw gebruikt als postkantoor. In 2010 is het oude postkantoor herontwikkeld tot een supermarkt, winkels en huurappartementen.

De opgave

Toen Talis het gebouw in 2004 aankocht stonden de ruimtes op de verdiepingen al 20 jaar leeg. Talis wilde in het oude postkantoor 26 huurappartementen in de vrije sector en twee winkels op de begane grond en in het souterrain realiseren; 14 appartementen in het oude gedeelte en 12 in een vrijstaand nieuw te bouwen gedeelte. In overleg met de afdeling monumentenzorg moest het gebouw zo veel mogelijk in de oude staat worden hersteld. De aanbouwen aan de achterzijde van het gebouw, die een lage monumentwaarde hadden, konden worden gesloopt om de nieuwbouw mogelijk te maken. De nieuwbouw vormt een stijlvolle toevoeging aan het monument en doet recht aan de oorspronkelijke architectonische visie.

De aanpak

De nieuwbouw paste binnen het bestemmingsplan maar een juridisch probleem ontstond toen er bezwaar werd gemaakt tegen de bouwvergunning en er in het bestemmingsplan mogelijk toch een regeltje (maximaal percentage van bouwblok voor winkelbestemming) werd overschreden. Dit. heeft geleid tot vertraging, maar niet tot aanpassing van het ontwerp. De bouw kon pas in maart 2008 van start gaan.

De bouw is complexer en iets duurder geworden vanwege het naastgelegen KPN-gebouw waar belangrijke, trillingsgevoelige apparatuur is geïnstalleerd. Om geen last van contracttrillingen te krijgen moesten de verbindingen tussen beide gebouwen doorgezaagd worden. Ook het slopen moest voorzichtig gebeuren.

De exacte draagkracht van de fundering was niet bekend, daarom is er voor lichte houtskeletbouw gekozen. Omdat de elementen op de beperkte bouwplaats niet heel groot aangeleverd konden worden, moest er dus nog veel ter plaatse in elkaar gezet moesten worden. 

Financiering

Voor dit project heeft de gemeente Nijmegen subsidie verleend. De subsidie betrof een bijdrage uit de regeling 'Wonen boven winkels'. De subsidie is gesaldeerd met de storting die Talis zou moeten doen in het parkeerfonds van de gemeente, omdat het onmogelijk was op eigen terrein parkeerplaatsen te maken.

Exploitatie

De stichtingskosten zijn met € 1600/m2 BVO excl. btw aan de hoge kant in vergelijking met de andere projecten. De stichtingskosten zijn meer dan 8 maal de huur in 50 jaar. De winkels (Albert Heijn en een sportzaak) op de begane grond waren dan ook noodzakelijk om de kosten van de appartementen gedeeltelijk te dekken.

Succesfactoren

  • Tijdens de drie jaren van uitwerking van de plannen heeft het Postkantoor het gebouw gehuurd 
  • Realistisch ontwerp met heldere bouwkundige, constructieve structuur
  • Supermarkt is financiële drager van het project
  • Professionele, deskundige aannemer

Valkuilen

  • Sloop van een deel van een gemeentelijk monument blijft een hachelijke onderneming, ook al heeft dat deel geen enkele architectonische, monumentale waarde (in dit project scheelde het weinig of de Commissie Beeldkwaliteit had bepaald dat een grote zaal behouden zou moeten blijven, vanwege de sociaal-culturele waarde).
  • Sloop en bouw naast essentiële, trillingsgevoelige apparatuur is onderschat, mede omdat het nagenoeg onverzekerbaar is (de gevolgschade van defecten aan deze apparatuur is zo groot, dat een middelgrote aannemer dat niet kan verzekeren).

Meer informatie

  • Contactpersoon: Michel Pott, tel. (024) 352 39 11, e-mail welkom@talis.nl

Vind de juiste specialist voor uw monument in de SpecialistenWijzer op Monumenten.nl, met expertise in onderhoud, restauratie en verduurzaming. Voor elke klus een geschikte specialist met een vermelding van de belangrijkste expertises.

Bouwjaar
1910
Architect (origineel)
C.H. Peters
Architect (transformatie)
Van de Looi en Jacobs architecten
Eigenaar
Talis (appartementen) / Obligoed BV (winkels)
Betrokken partijen
Talis
Gemeente Nijmegen
Ahold
Van Looi en Jacobs architecten
Organisatie
BOEi
Gebruiksoppervlakte
2340m²
Tijdelijk / permanent
Permanent
Gebruiker(s)
Woninghuurders, ondernemers
Aantal eenheden (kamers/appartementen/werkunits)
28
Google map of Oude postkantoor, Nijmegen