Adres

Oudezijl 1 9693PA Bad Nieuweschans Nederland

Monumentstatus
Rijksmonument
Transformatiejaar
2004
Oude functie
Remise
Nieuwe functie
Culturele functie
Evenementenlocatie
Horeca
Museum

De Oude Remise uit 1876 is een voormalige locomotiefloods van de Staatsspoorwegen in Bad Nieuweschans. In 1996 werd het gebouw opgenomen in een reeks van industriële monumenten in de provincie Groningen. De Oude Remise herbergt ondermeer een koffieschenkerij, de Stichting Bruisend Bad Nieuweschans, een toeristisch informatiepunt, een kunstencentrum en museum De Graanrepubliek gevestigd.

Samenvatting

De Oude Remise is een voormalige locomotiefloods van de Staatsspoorwegen in Bad Nieuweschans. De loods, die de vorm heeft van een kwart cirkel, is in 1876 gebouwd en bood plaats aan acht locomotieven. De dragende constructie is van gietijzer. In 1935 werd de loods buiten gebruik gesteld. Van 1948 tot 1980 diende het pand als busremise van de GADO. Van 1984 tot 1998 werd het grootste deel van de loods gebruikt als graanopslagplaats door de Noordelijke Graanhandel. In 1996 werd het gebouw opgenomen in een reeks van industriële monumenten in de provincie Groningen.

In 1999 werd de gemeente Reiderland eigenaar van de locomotievenloods. Drie jaar later kwam de loods in het bezit van de stichting DBF, die het gebouw restaureerde en een culturele bestemming gaf. In april 2004 werd het pand officieel in gebruik genomen. In de Oude Remise zijn ondermeer een koffieschenkerij, de Stichting Bruisend Bad Nieuweschans, een toeristisch informatiepunt, een kunstencentrum en museum De Graanrepubliek gevestigd.

De opgave

Aan het einde van de twintigste eeuw vertrok de laatste gebruiker, de Noordelijke Graanhandel, en stond de locomotiefloods er troosteloos bij. De gemeente nam het complex in eigendom. De oude remise werd de kern van een masterplan voor de opwaardering van het dorp Bad Nieuweschans. In de nieuwe visie zou de locomotiefloods een cultureel centrum worden en, vanwege de bijzondere monumentale status, een toeristische trekpleister.

De aanpak

De staat van onderhoud bij aankoop was redelijk, het was wind en waterdicht maar het moest helemaal gerenoveerd en gerestaureerd worden. Het investeren in dit gebouw was niet het grootste punt, het exploitabel maken van het gebouw was een grotere uitdaging.

De restauratie- en inrichtingsplannen waren gemaakt naar de wensen van de eerste huurder:een bronsgieterij. Maar al snel na realisatie ging de bronsgieterij failliet waardoor 900 m² van het gebouw leeg kwam te staan. Om deze meters weer verhuurbaar te maken voor een nieuwe partij heeft Stichting DBF veel kosten moeten maken. Nadat de bronsgieterij eruit is gegaan heeft het gebouw 4 jaar leeggestaan.

Het gebouw werd opgedeeld in kleine segmenten en geschikt gemaakt voor creatieve en ambachtelijke ondernemers. De Graanrepubliek, een stichting die 500 m² gebruikt voor presentaties van werken van 40 kunstenaars uit het gebied, is er gevestigd. Zij hebben voor drie jaar een exploitatiesubsidie gekregen. Verder zit er een cultuurcentrum/grand café, een meubelmaker, kantoorruimtes en een architect. Het pand is inmiddels 100% verhuurd en ook met een huurniveau waardoor Stichting DBF kostendekkend is. Vanaf het begin tot nu is er geen rendement gehaald.

Investering

Stichting DBF heeft het gebouw in 2002 van de gemeente kunnen kopen voor € 125.000, dit was op dat moment ook de marktwaarde van het gebouw. In 2004 is met de restauratie gestart. De totale restauratie heeft € 1.285.250 gekost. Daarvan is € 501.789 voor de restauratie en € 783.461 voor de nieuwbouw. Om het gebouw na het faillissement van de bronsgieterij weer geschikt te maken voor nieuwe functies heeft Stichting DBF tussen de € 120.000 en € 150.000 geïnvesteerd.

Financiering

De financiering van dit project is opgebouwd uit vreemd vermogen (35%), eigen vermogen (8%) en subsidies (57%). De financieringskosten bedragen € 25.000. Stichting DBF betaalt 5% rente over de leningen. De exploitatiekosten zijn € 11.000.

Exploitatie

Op dit moment is 100% verhuurd. De totale huuropbrengst is € 44.000 per jaar. De Graanrepubliek wordt door de gemeente Oldambt en provincie Groningen gesubsidieerd in hun exploitatie. Indirect subsidieert Stichting DBF ook mee, door middel van een lage huursom. Over een aantal jaren moet de Graanrepubliek zelfstandig de huursom kunnen genereren. Het MKB en het café betalen een markthuur.

Voor onderhoud rekent Stichting DBF 1% van de marktconforme waarde, ofwel 10% van de huuropbrengsten. De marktconforme waarde wordt door Stichting DBF berekend als 10 x de huurwaarde (€ 440.000). Stichting DBF ontvangt vanaf 2009 tot 2014 een onderhoudssubsidie van € 4.167 per jaar. In totaal is dat € 25.000 verspreid over 6 jaar.

Succesfactoren

Masterplan van de gemeente.

Valkuilen

Te veel gefocust op de eerste huurder, de bronsgieterij, waardoor later dure aanpassingen moesten worden gemaakt. 

Meer informatie

Stichting DBF
Biensma 34
9001 ZZ Grou
T 0566 – 602571
I www.stichtingdbf.nl

Contactpersoon: 
Stichting DBF, Anno van der Broek

Bouwjaar
1876
Architect (transformatie)
Timmer bna Architecten en adviseurs
Eigenaar
Stichting DBF
Betrokken partijen
Timmer bna Architecten en adviseurs, Winschoten NN
Gemeente Reiderland (nu: gemeente Oldambt)
Provincie
VSB Fonds
Stichting Villa Vijverbos
J.B. Scholtenfonds
Organisatie
NRF/BOEi
Gebruiksoppervlakte
1333m²
Tijdelijk / permanent
Permanent
Gebruiker(s)
Bedrijven
Horeca
Monumentnummer
522546
Google map of Locomotiefremise Bad Nieuweschans