Adres

Hinthamerstraat 74 5211 MR 's Hertogenbosch Nederland

Monumentstatus
Rijksmonument
Transformatiejaar
2010
Oude functie
School
Nieuwe functie
Multifunctioneel gebruik

Het Jeroen Boschhuis was tot 1629 een Bisschoppelijk paleis en daarna ambstwoning van de Commandant van het Staatse leger. Het bestond oorspronkelijk uit een vijftal afzonderlijke panden, die bij elkaar werden gevoegd achter één doorgaande lijstgevel. Aan de straatzijde heeft het gebouw het achttiende eeuwse uiterlijk grotendeels bewaard. Het Jeroen Boschhuis is een rijksmonument. In 1920 werd er het RK Lyceum gevestigd tot 1986, waarna de exploitatie en het beheer als een cultureel centrum in handen kwam van "De Muzerije". Vanaf 2019 fuseerde de Bibliotheek (het naastgelegen pand) en de Muzerije naar één organisatie: Huis73.

De Muzerije, Huis voor de Amateurkunst, biedt de inwoners van 's Hertogenbosch op verschillende locaties cursussen beeldende kunst (fotografie, beeldhouwen, schilderen) en theater (dans, ballet, muziek). Na een eerdere renovatie in 2008 van de voormalige Bank van Leening (1854) aan de Schilderstraat, opende in september 2010 ook de gerestaureerde en van nieuwbouw voorziene hoofdlocatie aan de Hinthamerstraat 74 haar deuren.

Aanpak 

De Dansschool | Schilderstraat 33

In de voormalige Bank van Leening, in 1854 gebouwd als glasfabriek, zijn de dans- en bal- letschool gevestigd. Bij de renovatie die werd uitgevoerd in 2007 en 2008 bleek dat alleen de buitengevels en het souterrain nog historisch waren. Die hebben in de verschijningsvorm nadrukkelijk voorrang gekregen. De nieuwe danszalen staan er als losse huisjes in. De grootste daarvan is ook geschikt voor presentaties en uitvoeringen. De opslagruimtes in het souterrain zijn getransformeerd tot kleedruimtes en sanitair. De werkzaamheden vonden gefaseerd plaats waardoor de continuïteit van het cursuspro- gramma gewaarborgd was.

De Muzerije | Hinthamerstraat 74 (hoofdlocatie)

Het programma van De Muzerije op de hoofdlocatie is ondergebracht in een vier eeuwen oude bisschoppelijke woning, het Jeroen Boschhuis, die later als Paleis van Justitie en als school is gebruikt. Naast de restauratie van het monument (uitvoering 2008-2010), heeft de binnenplaats een glazen overkapping gekregen. Dit met glas overdekte atrium vormt nu de centrale plek voor ontmoetingen en uitvoeringen. Een ovaalvormig, met zink bekleed, bouwvolume is toegevoegd dat plaats biedt aan horeca en leslokalen. Het ontwerp voorziet in het opruimen van alle toevoegingen waarmee de gebouwen in de loop der jaren zijn dichtgeslibd en het efficiënt en overzichtelijk onderbrengen van nieuwe functies. De interne circulatie is verbeterd doordat alle ontsluitingen rechtstreeks georiënteerd zijn op het centrale atrium.

De atrium overkapping van het centrale binnenplein is een beeldbepalend onderdeel van de verbouwing van De Muzerije. De overkapping is een kozijnloos uitgevoerd glasdak, geën- gineerd en uitgevoerd door Octatube, met een oppervlakte van circa 300 m2. Het glasdak wordt driezijdig begrensd door oudbouw en aan de vierde zijde door een ovalen met zink beklede nieuwbouw, die visueel het dak doorsnijdt. De constructie van het dak bestaat uit onderspannen hoofdspanten met ronde gordingen in dwarse richting. Aan de hoofdspan- ten is een loopbrug met persroostervloer en hardglazen balustrade opgehangen, die als vluchtroute functioneert.

Moeilijkheid bij het ontwerp van het glasdak was de aansluiting op de omringende bouwde- len vanwege de onderlinge hoogteverschillen, grillige geometrie en beperkte betrouwbaar- heid van het oude metselwerk. De oplossing voor deze problematiek werd gevonden in een glasdakniveau dat aansluit vlak onder de hoogstgelegen dakgoot van de oudbouw. Vanuit dit dakniveau wordt het dakvlak als het ware omgeklapt in gevels die eindigen in de bestaande goten van de lagergelegen daken.

Links

Huis73.nl
Kijk naar de video link
Luister naar de verhalen: link 
Geplande verbouwing: link

 

Bouwjaar
divers
Architect (transformatie)
Hans van Heeswijk architecten
Eigenaar
Gemeente 's Hertogenbosch
Betrokken partijen
Aannemersbedrijf Nico De Bont Hanzenberg
Organisatie
Hans van Heeswijk architecten
Monumentnummer
21633 (Hinthamerstraat 74) en 21828 (Schilderstraat 33)
Google map of Huis 73 cultuur en bibliotheek, 's Hertogenbosch