Adres

Prinses Beatrixlaan 2a 3554 JK Utrecht Nederland

Monumentstatus
Gemeentelijk monument
Transformatiejaar
2010
Oude functie
School
Nieuwe functie
Culturele functie
Horeca
Multifunctioneel gebruik

Aan de as van Berlage in de wijk Zuilen (Utrecht) heeft architectenbureau Op ten Noort Blijdenstein de monumentale scholen Christinaschool (1924, J. v. Dillen) en Beatrixschool (1931, G. van Vliet) met een gedeeltelijke nieuwbouw herontwikkeld tot sociaal cultureel centrum. De nieuwbouw, het theater, is als een soort ruwe diamant tussen de scholen gelegd.

Context

Het Vorstelijk Complex in Zuilen ontleent zijn naam aan twee schoolgebouwen die gelegen zijn aan de Prinses Beatrixlaan en de Prinses Christinalaan. Beide scholen werden in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw door  de gemeente Zuilen gebouwd. Midden jaren 90 kwamen de schoolgebouwen leeg te staan en dreigde sloop.
De bijzondere architectuur van de schoolgebouwen heeft hen echter gered, want zowel de buurt als de gemeente raakten ervan overtuigd dat hergebruik de enige juiste keuze was. De vasthoudendheid van de trekkers en extra financiën van diverse fondsen hebben de uiteindelijke realisatie mogelijk gemaakt.

Opgave

De opgave bestond uit het realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum voor de wijk Zuilen. Het brede programma omvatte welzijnsactiviteiten van Portes, een theater voor Zimihc en een horecavoorziening door The Colour Kitchen.

Met de inpassing van het programma is zorgvuldig gekeken naar zowel de bestaande monumentale waarde van de twee gebouwen als de functionele relaties tussen de programmaonderdelen onderling. De Christinaschool zal, mede door de ligging aan de centrale as van de wijk Zuilen, worden ingericht als centraal ontmoetingscentrum met kantoren en horecavoorziening en de Beatrixschool als welzijnsactiviteitencentrum. Als verbindend element tussen de twee monumentale panden fungeert de nieuw gerealiseerde theaterzaal die als een soort diamant ertussen is gesitueerd. Om de monumenten zoveel mogelijk in hun waarde te laten, is gekozen voor een vrijstaande en contrasterende architectonische uitwerking. De expressieve vorm weerspiegelt de dynamiek van het gebruik van het gebouw en geeft het complex de gewenste extra uitstraling. Door de theaterzaal deels de grond in te duwen wordt de relatie tussen de bestaande schoolgebouwen versterkt.

Bij de transformatie van de scholen is er zoveel mogelijk gestreefd om de monumentale onderdelen te handhaven. Bij de benodigde functionele aanpassingen is juist gekozen voor contrasterende en hedendaagse materialisatie en kleuren. Met deze ingreep blijft het gebouw met het verleden verbonden en was het tevens mogelijk de techniek van de hedendaagse tijd binnen het huidige ontwerp in te passen.

Resultaat

Door een intensief traject met een goede samenwerking tussen de vele betrokken partijen heeft de Utrechtse wijk Zuilen nu een nieuw sociaalcultureel hart dat men in de hele provincie Utrecht hoort kloppen, het Vorstelijk Complex.

Meer informatie

Bouwjaar
1931
Architect (origineel)
Christinaschool: C. van Dillewijn; Beatrixschool: G. van Vliet
Architect (transformatie)
Loes van Hooff
William Stijger
Eigenaar
Gemeente Utrecht
Betrokken partijen
Gemeente Utrecht
Jurriëns Bouw
Galjema technisch adviesbureau
LBP Sight
Organisatie
Op ten Noort Blijdenstein
Google map of Het Vorstelijk Complex, Utrecht