Adres

Meerbos 2-18 5658 LA Eindhoven Nederland

Monumentstatus
Geen
Transformatiejaar
2009
Oude functie
Luchthavengebouw
Nieuwe functie
Multifunctioneel gebruik

Op het terrein van het voormalige vliegveld Welschap bij Eindhoven bevindt zich nu de Vinex-wijk Meerrijk. Enkele industriële gebouwen zijn behouden en herinneren nog aan de oude bestemming, zoals de oude vliegtuighangar. Dit karakteristieke gebouw is getransformeerd tot middelpunt van de wijk als een multifunctionele accommodatie.

Opgave

In het centrum van Vinex-wijk Meerrijk staat een karakteristieke vliegtuighangar. Een waardevol industrieel erfgoed die de herinnering aan het voormalige vliegveld Welschap levend houdt. Diederendirrix kreeg de opdracht deze hanger te herbestemmen tot een gebouw met educatieve en recreatieve functie: Spilcentrum Meerrijk.

Ontwerp

Allesomvattend thema bij dit ontwerp was de inzet van De Hangar als identiteitsdrager voor het spilcentrum: een architectonische verbeelding van de begrippen ontmoeting en uitwisseling, en wel tussen de gebruikers van het complex maar zeker ook als ontmoetingsplaats voor de omringende wijk. De expressie van dit gegeven vormt de essentie van het architectonische concept.

Het nieuwe programma paste niet in de bestaande hal, waardoor twee nieuwe volumes zijn toegevoegd. Eén huist een bibliotheek met brede school en de ander een buurtcentrum met sporthal en fitnessruimte. Ze staan met elkaar in verbinding door een onder het maaiveld gelegen volume waarin zich de kleedruimten van de sporthal bevinden.

De architectonische kwaliteit van de elegante hangar is leidend geweest voor vormgeving en materialisering van de nieuwe gebouwen. Deze relatief lange en smalle volumes zijn haaks onder het bestaande gebouw geschoven, waardoor de kenmerkende bogen het beeld blijven domineren. Dit is versterkt doordat ze hoofdzakelijk zijn uitgevoerd in een ton sur ton kleur en daardoor niet contrasteren met de hangar. De elegante constructieve betonnen structuur van De Hangar heeft als referentie gegolden voor de totale materialisatie en de karakteristieke grijsgroene kleur van het complex zorgt voor een mooie samenhang tussen oud en nieuw en verwijst op een subtiele wijze naar haar bijzondere historie.

Doordat tussen de nieuwe volumes een deel van de ruimte onder de bogen open is, is de oorspronkelijke ruimtelijke kwaliteit van de hangar goed voelbaar. Dit overdekte plein doet dienst als entreegebied tot de verschillende functies. Een lichtkunstwerk van Peter Struycken geeft aan deze ruimte een heel eigen sfeer. Door de richting van de toevoegingen ontstaat er vanaf het plein een straat naar de openbare speelplaats die aansluit op de geplande ecologische groenzone.

Oud en nieuw - de hangar en de toegevoegde volumes - vormen samen een eenheid. Ze versterken elkaar en geven elkaar meer betekenis, want zonder een nieuwe functie had het bestaande gebouw aan relevantie verloren. Het nieuwe geheel is hierdoor waardevoller dan de som van de verschillende delen.

Functies

De hanger biedt ruimte aan een brede school bestaande uit een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en consultatiebureau, een  bibliotheek en mediatheek, Centrum voor de Kunsten (dans- en theaterzaal, lokalen voor muziek en beeldende vorming), buurtcentrum, jongerenruimte, sporthal en fit & wellnessclub.

Een balkon in de hangar, een dieper gelegen sporthal met doorzicht vanaf de entreepatio, bruggen die de patio oversteken, de verhoogde speelplaats en een amfitheater in de entreehal van de brede school; allemaal wezenlijke ingrediënten die het recept vormen voor een overzichtelijk geordend maar levendig en eigenzinnig complex.

Meer informatie

Bouwjaar
1952
Architect (transformatie)
diederendirrix architecten
Eigenaar
Woonveste
Betrokken partijen
Woonveste Vastgoed bv
IMd Raadgevend Ingenieurs bv
Huisman & van Muijden adviseur installaties
Caubergh-Huygen Raadgevend Ingenieurs bv
FIMek estate bv
Woonveste Bouw bv
Organisatie
diederendirrix architecten
Gebruiksoppervlakte
8600m²
Tijdelijk / permanent
Permanent
Google map of De Hangar, Eindhoven