Adres

Laagsestraat 9-10 7631 AL Ootmarsum Nederland

Monumentstatus
Gemeentelijk monument
Transformatiejaar
2008
Oude functie
Fabriek
Magazijn
Nieuwe functie
Brandweerkazerne

Eén van de specialistische textielindustrieën van Twente was de fabriek voor damast in Ootmarsum. Van de oorspronkelijke fabriek is alleen de fabriekshal uit de wederopbouwperiode (1956) bewaard gebleven. Nadat de damast verdwenen was, deed het jarenlang dienst als pakhuis voor tabak. Door herbestemming biedt een van de laatste restanten van de textielindustrie in Ootmarsum nu onderdak aan o.a. brandweer, politie en enkele commerciële partijen.

Opgave

Het masterplan voorziet in opknappen van het bedrijventerrein in Ootmarsum. Gemeente Dinkelland kocht de oude fabriek in eerste instantie om deze te slopen en een nieuw onderkomen te creëren voor de brandweerkazerne in combinatie met woningbouw. Na een waardestelling door Het Oversticht besloot de gemeente toch tot gedeeltelijke herbestemming in plaats van complete sloop.

Aanpak

Uit de cultuurhistorische waardestelling van Het Oversticht bleek dat de fabriekshal grote bouwhistorische en cultuurhistorische waarde heeft. De constructie van een betonskelet met kenmerkende schaaldaken bleek zeer waardevol. De betonnen boogspanten die in langsrichting met elkaar verbonden zijn door liggers, dragen tongewelven van gewapend beton. Daarmee kon een grote overspanning worden bereikt zonder ondersteunende kolommen. De hoogte en het vrijwel onbelemmerde vloeroppervlak gaven veel vrijheid om nieuwe functies onder te brengen.

De voormalige kantine, die voor de fabriekshal was gelegen, bezat minder monumentale waarde en is wel gesloopt. Zo kwamen de opvallende en kenmerkende schaaldaken van de fabriekshal beter tot hun recht en het pand kon een betere toegang krijgen vanaf de doorgaande weg: belangrijk voor de nieuwe functie. Met respect voor de bestaande hoofdconstructie en vorm heeft De Velde Architecten uiteindelijk de oude fabriek een nieuw karakter weten te geven.

Investering

Meer dan 2,2 miljoen euro was nodig om het gehele project te financieren. De aankoop van de voormalige fabriek eiste de helft van dit bedrag op.

Financiering

Zowel voor planopstelling als voor de uitvoering van de transformatie, heeft de gemeente Dinkelland subsidie ontvangen van de provincie Overijssel, in totaal 125.000 euro. Deze subsidies waren afkomstig uit het stimuleringsprogramma 'Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed Overijssel', waarbij Het Oversticht optrad als inhoudelijk adviseur van de provincie. Het overgrote deel van de herbestemming is echter bekostigd met eigen vermogen, circa 2 miljoen euro.

Download het financieel overzicht

Exploitatie

Op dit moment is honderd procent van de beschikbare 4337 m2 vloeroppervlak verhuurd. Het gebouw dient als onderkomen voor brandweer, politie, een maatschappelijke (koepel)organisatie en enkele commerciële partijen. De verhuur is vastgelegd voor tien jaar. Voor het peiljaar 2012 geldt een negatief exploitatieresultaat van 7000 euro. Door echter alleen af te schrijven op het gebouw en niet op de grond, zal het exploitatieresultaat naar verwachting over zeven jaar positief uitvallen.  

Succesfactoren

Bewoners van Ootmarsum zijn positief over dit herbestemmingsproject. De nieuwe frisse uitstraling van het exterieur heeft ook een gunstige uitwerking op de omgeving. De aantrekkingskracht van het achterliggende bedrijventerrein is vergroot. Bovendien is het een verstandige zet van de gemeente geweest om niet alleen het fabriekscomplex, maar ook de grond er omheen aan te kopen, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen. 

Tegenslagen

De financiële complexiteit viel tegen. Daardoor kwam uiteindelijk een groot deel van de stichtingskosten op de schouders van de gemeente zelf terecht.

Meer informatie

Contactpersonen

Bouwjaar
1956
Architect (transformatie)
Henk de Velde Architecten
Eigenaar
Gemeente Dinkelland
Betrokken partijen
Het Oversticht
Gemeente Dinkelland
Provincie Overijssel
Henk de Velde Architecten
Organisatie
Het Oversticht
Google map of Damastfabriek, Ootmarsum