Adres

Kasteel 6 & 29 7741 GC Coevorden Nederland

Monumentstatus
Rijksmonument
Transformatiejaar
2010
Oude functie
Kasteel
Pakhuis
Wonen
Nieuwe functie
Horeca
Hotel
Bouwjaar
1200
Architect (origineel)
onbekend (kasteel en gouverneurshuis), Joh. D. Meppelink (pakhuis)
Architect (transformatie)
B+O Architecten (Arnoud Olie)
Eigenaar
Gemeente Coevorden (kasteel)
Châteaux et Résidences Gastronomiques (pakhuis en gouverneurshuis)
Betrokken partijen
Châteaux et Résidences Gastronomiques (Jos Wijland)
Kasteel Coevorden BV
Bouwbedrijf H. Poortman & Zn. (aannemer kasteel & gouvernement)
Bouwbedrijf Donker (aannemer pakhuis)
Organisatie
Bureau B+O Architecten B.V.
Gebruiker(s)
(horeca)ondernemers (en klanten)
Monumentnummer
11487 (kasteel), 11488 (kasteel), 468602 (pakhuis)

Opgave

Het kasteel van Coevorden stamt uit de elfde eeuw. Grenzend aan het kasteel is in het begin van de 17e eeuw een gouvernementsgebouw opgetrokken. Toen rond 1800 de Franse troepen Coevorden innamen en kort daarna de vesting werd opgeheven, is het kasteel in gedeelten verkocht aan verschillende particulieren. In 1938 kocht de stad Coevorden het kasteel en 'Het Gouvernement', het witte gouvernementsgebouw dat verbonden is met het kasteel. In 1968 is begonnen met de restauratie, niet eerder had de gemeente genoeg geld bij elkaar. Daarna, in 1972, is het kasteel in gebruik genomen als stadhuis en trouwlocatie. Bij de restauratie zijn de verdwenen toren met gevangenkelder en de traptoren van het kasteel gereconstrueerd. Tot 2008 is het complex als stadhuis en trouwlocatie gebruikt. Het stadhuis van Coevorden heeft zijn intrek genomen in het nieuwbouwproject ‘Hof van Coevorden’, naast Châteauhotel Kasteel Coevorden.

Op nog geen 100 meter afstand van het kasteel en het gouverneurshuis werd in 1912 door een handelaar in granen de opdracht gegeven een imposant pakhuis te bouwen in de toenmalige haven van Coevorden. Het pakhuis verloor de functie voor opslag van graan en verkeerde in vervallen staat.

Aanpak

Châteaux et Résidences Gastronomiques van Jos Wijland is een samenwerkingsverband van zestien kastelen en landhuizen. Kasteel Coevorden is zijn tweede horecabedrijf. Door herbestemming kan de historie, het voortbestaan en de kwaliteit van het monument worden gewaarborgd.

Châteaux et Résidences Gastronomiques had in 2004 al plannen met het oude pakhuis ‘De Vlijt’, op een steenworp afstand van het kasteel. De plannen om daar een hotel te vestigen heeft hij destijds laten varen. Toen Jos Wijland in 2005 werd benaderd door gemeente Coevorden om mee te denken over drie monumentale gebouwen - het oude pakhuis, het kasteel én het gouverneurshuis ‘Het Gouvernement’ - zag Wijland de attractiewaarde van het kasteel.

Het idee om de drie monumentale gebouwen als complex te ontwikkelen ontstond als gevolg van ‘Het Wensbeeld Coevorden’ met als doel de binnenstad van Coevorden aantrekkelijker te maken. In het Masterplan dat daaruit voortkwam stond onder andere de opdracht om het kasteel, het gouvernementshuis en het pakhuis weer de uitstraling te geven die het verdient.

Het kasteel heeft Châteaux et Résidences Gastronomiques in erfpacht genomen voor een periode van 35 jaar van de gemeente Coevorden. Pakhuis ‘De Vlijt’ en gouverneurshuis ‘Het Gouvernement’ zijn aangekocht in 2008. Na aankoop werd begonnen met de herbestemming, elk monument door een eigen aannemer. In 2010 is het restaurant in het voormalige kasteel en Gouvernement geopend. Het Hotel, op steenworp afstand van het restaurant, in het voormalige pakhuis De Vlijt opende in 2011 zijn deuren.

Ontwerp

Hoofdvorm & interieur

Aan het uiterlijk van het kasteel is niet veel veranderd, afgezien van een doorgang aan de achterkant naar het terras. De muren van het gouverneurshuis daarentegen zijn teruggebracht in oude staat aan de hand van oude foto’s. In het interieur zijn, aan de hand van oude tekeningen, de hallen en gangen teruggebracht in oude stijl met het originele historische karakter. Door op de verdiepingsvloer een brand- en geluidswerende laag aan te brengen is voldaan aan de hedendaagse wetten en is de verdieping in gebruik genomen voor vergaderruimten. Pakhuis De Vlijt is voorzien van een aanbouw in nieuwbouw waarin de scheidslijn tussen oud en nieuw groot en helder is.

Programma

In het herbestemde kasteel zijn het restaurant, negen zalen voor banqueting en een wijn- en bierkelder ondergebracht. Daarnaast blijft het kasteel beschikbaar als trouwlocatie. In het voormalige gouverneurshuis zijn de keuken van het restaurant, een kookstudio en kantoorruimtes gerealiseerd. In het voormalige graanpakhuis bevinden zich 24 luxe hotelkamers en suites en het welness-centrum.

Daglichttoetreding

De zolder van het kasteel heeft de aandacht gekregen van lichtdeskundigen. In de roodgekleurde luiken is glas aangebracht zodat de luiken open kunnen blijven en er voldoende daglicht aanwezig is op de zolderverdieping.

Constructie

Het voormalige pakhuis is vroeger gebruikt voor de opslag van graan. Het graan heeft het hout van de constructie aangetast waardoor de constructie van De Vlijt in slechte staat verkeerde. De houten balken brengen intimiteit in de hotelkamers en zijn daarom vernieuwd.

Succesfactoren

Het vernieuwde kasteel heeft een stuk karakter teruggebracht in de historische binnenstad en Coevorden gastronomisch op de kaart gezet.

Toen Kasteel Coevorden werd gebruikt als gemeentehuis en voor gemeenteraadsvergaderingen was het heel functioneel ingericht. Door er een hotel te realiseren werd het mogelijk om de historie weer terug te brengen en kon het gebouw weer de oorspronkelijke uitstraling krijgen zonder er een al te museale sfeer van te maken.

In samenwerking met de gemeente Coevorden heeft de ondernemer Jos Wijland een serie rondleidingen gegeven door en langs de drie gebouwen tijdens de herbestemmingswerkzaamheden. Met name Coevordenaren hebben met eigen ogen kunnen zien wat er met ‘hun’ kasteel is gebeurd.

Valkuil

De werkzaamheden aan voormalig pakhuis De Vlijt hebben langer geduurd dan aangenomen. Archeologen stuitten op oude grachtsbeschoeiingen en hadden meer tijd nodig om die in kaart te brengen.

Meer informatie