Met Herbestemming.nl wil het Restauratiefonds initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingen ondersteunen bij hun plannen met behulp van kennis en praktijkvoorbeelden. Op deze manier wil het Restauratiefonds bijdragen aan het behoud van monumenten in Nederland.

Ruim 30 jaar inzet voor het behoud van monumenten

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Zij ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Zij helpen hen om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand. Dit doet het fonds onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Door samenwerking met overheden én erfgoedorganisaties wordt gezorgd voor optimale ondersteuning van iedere monumenteigenaar.

Kennisdossiers en projecten

Het Restauratiefonds wil de opgedane kennis graag delen. Dit wordt onder andere gedaan op Herbestemming.nl. Door middel van zeven kennisdossiers en met meer dan 200 herbestemmingsprojecten worden theorie en praktijk aan elkaar verbonden.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van actuele ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.