Abdij Rolduc
Week van het Lege Gebouw - 28 mei 2018

Dit jaar is opnieuw een prachtige locatie ter beschikking gesteld voor de Week van het Lege Gebouw. Abdij Rolduc in Kerkrade is een historisch pand dat, deels, leeg staat. Het vroegere gymnasium is van 24 mei t/m 28 mei het decor van een nieuwe groep jonge en energieke studenten, die hier werken aan een nieuwe bestemming voor dit gedeelte van het pand.

Ook dit jaar zullen de studenten worden ondersteund en begeleid door professionals. Daarnaast kunnen zij genieten én zich laten inspireren door de gastvrijheid van Abdij Rolduc, de gemeente Kerkrade en het mooie Limburgse landschap.

Zaterdag 26 mei heeft het Restauratiefonds samen met Ecorys gerekend aan monumentaal vastgoed met studenten van de Zuyd Hogeschool tijdens de Week van het Lege Gebouw in Abdij Rolduc.

Week van het lege gebouw

In 2013 werd de eerste Week van het Lege Gebouw georganiseerd. Het initiatief kwam voort uit de behoefte van het Atelier Rijksbouwmeester, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om leegstand en de daarmee samenhangende problematiek onder de aandacht te brengen en interdisciplinaire samenwerking tussen opleidingen te stimuleren. Niet alleen de transformatie van gebouwen, maar ook de omgeving en maatschappelijke veranderingen staan hierbij centraal: technologische veranderingen, energietransitie, leefbaarheid en veiligheid, groei naast krimp. Omdat de opgave niet door overheid of eigenaren alleen is op te lossen, vraagt dit om een interdisciplinaire aanpak en nieuwe ideeën, passend bij de lokale of regionale opgave.

Opzet van de Week

Vanuit verschillende invalshoeken wordt tijdens de Week van het Lege Gebouw gereflecteerd, ontwikkeld, gerekend en getekend. Omdat leegstandsproblematiek in de praktijk nieuwe denk- en samenwerkingsvormen vereist, worden tijdens de Week uiteenlopende opleidingen samengebracht om de realiteit, de betekenis en de potentie van een plek zichtbaar te maken en van daaruit plannen te ontwikkelen. De verschillende expertises (architectuur, erfgoed, vastgoed, planologie, et cetera) worden hierbij ingezet om realistisch en vooruitstrevend aan de slag te gaan met leegstand. Werksessies worden afgewisseld met stadswandelingen en gastlezingen, waarbij studenten, docenten, experts, professionals en direct betrokkenen van elkaar leren