Radiobrugwachter Den Bosch
De Erfgoedstem - 01 april 2020

In Den Bosch ontfermen kunstenaars en bewoners zich sinds 2016 over 3 verweesde Brugwachtershuisjes. Een alsmaar groeiende erfgoed gemeenschap die gefaciliteerd wordt door Stichting Weeshuisjes. Directeur Imke van Dillen begon dit initiatief omdat ze gelooft dat eenieder het in zich heeft om iets te bedenken ter verbetering van de eigen leefomgeving. Imke geeft mensen een plek en support om op vrijwillige titel actief te worden. Dat in de hele wereld nu zoveel mensen in alle gulheid en zonder winstoogmerk, actief worden voor anderen door de Coronavirus, verbaast haar niks. Op die geweldige flow varen de weeshuisjes al jaren.

Ook nu de huisjes tijdelijk geen fysieke ontmoetingsplek mogen zijn, worden ze benut voor creatieve initiatieven van kunstenaars, lokale onderneming en bewoners.