De gevangeniskoepel in Haarlem
23 maart 2023

De verduurzamingsslag is ook bij monumentale panden cruciaal. Daarmee blijft het gebruik van deze unieke panden betaalbaar, aantrekkelijk en behouden voor de toekomst.

Het verduurzamingsproces van een monument vraagt om een zorgvuldige aanpak, zodat erfgoedwaarden behouden blijven. De aanpak is vaak monumentafhankelijk, maatwerk dus. Veel is al mogelijk. We zien dat het gebeurt en kan! Zo kreeg bijvoorbeeld de Koepelgevangenis in het centrum van Haarlem naast een nieuwe bestemming ook een AAA-label. Of wat te denken van De Meelfabriek in Leiden. Uit ons tweejaarlijkse onderzoek onder eigenaren zien we dat de behoefte aan verduurzaming enorm groot is. Van de monumenteigenaren (72%) die aangeeft in de komende drie jaar te investeren in verduurzaming, verwacht 48% van de zakelijke monumenteigenaren meer dan 100.000 euro te investeren in verduurzaming. Ruim de helft daarvan denkt zelfs aan een investering boven de 300.000 euro.

Stefan Vos, teamleider Financieringen bij het Restauratiefonds: “Verduurzaming maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de plannen van monumenteigenaren. Dit merken wij aan de informatie- en financieringsbehoefte onder eigenaren. In de praktijk zien we bijna geen voorstellen meer zonder verduurzamingsopgave. De actualiteit, de energieprijzen, speelt hier uiteraard een rol in. Maar de tijd van eigenaren activeren ligt achter ons, ook bij monumenten is de verduurzamingsslag in volle gang.”

 

Toch is het energielabel geen verplichting voor monumentale (kantoor)panden. Over die uitzonderingspositie deelde onder meer Vastgoedjournaal deze week een blog (Savills), waarin zorg hierover werd geuit. Zou door het (nog) ontbreken van deze verplichting de toekomstbestendigheid van de monumentale kantorenvoorraad in het geding komen? In de tussentijd zien we mooie dingen gebeuren. De erfgoedsector zet gezamenlijk zijn schouders onder de verduurzamingsopgave via de Routekaart Verduurzaming Monumenten, die onderdeel uitmaakt van het Klimaatakkoord. Ook het Restauratiefonds onderschrijft de ambities van de Routekaart en is dagelijks in contact met eigenaren die de stap zetten om hun monument klaar te maken voor de toekomst. Samen met onze partners ondersteunen we hen met financieringen en kennis over het verduurzamingsproces, zodat er verduurzaamt kan worden én dat het kwalitatief met oog voor het monument gebeurt.