Bassein, Wormer
Zaanstad Nieuws - 11 januari 2021

Eigenaren van monumenten die hun functie hebben verloren of dreigen te verliezen kunnen bij de provincie subsidie aanvragen om onderzoek te doen naar het duurzaam benutten van hun pand. Een onderzoek helpt de eigenaar als hij het pand wil exploiteren zonder dat de monumentale waarde verloren gaat. Een mooi voorbeeld is de Zaandamse Bullekerk, die een succesvolle culturele hotspot werd.

De regeling die Noord-Holland in het leven heeft geroepen stimuleert eigenaren om in een vroeg stadium meerdere varianten voor herbestemming en verduurzaming te verkennen. Vorig jaar was het ook al mogelijk om een aanvraag doen. Toen kregen negentien eigenaren een subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken en/of energiescans van bijvoorbeeld kerken. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 14 oktober om 17:00 uur worden ingediend. In totaal is 150.000 euro beschikbaar. Monumenten met een woonfunctie vallen buiten de regeling.

Maatschappelijk vastgoed

De provincie wil voorkomen dat de verduurzaming van vastgoed stilvalt door de coronacrisis en heeft daarom een economisch herstel- en duurzaamheidsfonds van 100 miljoen euro in het leven geroepen. Geld uit het fonds wordt onder andere besteed aan het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Daaronder vallen ook culturele instellingen die gevestigd zijn in monumenten. Deze subsidie voor onderzoek naar duurzaam hergebruik monumenten is een aanvulling op de maatregelen die verder worden genomen binnen de kaders van het herstelfonds.