Forteiland Pampus
Provincie Noord-Holland - 15 juli 2019

Vanaf juli 2019 kun je kamperen op het onbewoonde eiland Pampus. Kampeerders steunen hiermee de restauratie en verduurzaming van Forteiland Pampus, onderdeel van het Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam.

Rondom het eiland zijn ’s nachts geen lichtbronnen, waardoor het een perfect plekje is om in de Randstad sterren te kijken.

Het fort op Pampus werd tussen 1887 en 1895 gebouwd en was vanaf het begin een zelfvoorzienend fort. Na enige jaren van verval heeft de stichting Forteiland Pampus het eiland nieuw leven ingeblazen en probeert zij het fort zelfvoorzienend en duurzaam te maken. Pampus heeft de ambitie om het historische toiletgebouw te voorzien van duurzaam sanitair, het paviljoen waar het bezoekerscentrum en het restaurant huist circulair te maken en de eigen energie duurzaam op te wekken. Om dit te bekostigen is de stichting een crowdfundingsactie gestart door een unieke ervaring - kamperen op een onbewoond eiland middenin de Randstad - te combineren met het steunen van de verduurzaming. Ook kamperen op Pampus? Kijk op de website van Campspace

Provincie steunt crowdfundingsactie voor verduurzaming erfgoed

Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed Zita Pels: “De provincie wil het cultureel erfgoed behouden zodat ook de komende generaties ervan kunnen genieten. Dat gaat het beste als het erfgoed echt gebruikt wordt, nu en in de toekomst. Forteiland Pampus is daar een mooi voorbeeld van!” De provincie steunt daarom herbestemming en verduurzaming van leegstaand erfgoed. Voor het klimaat, maar ook om de kosten voor de eigenaar te verlagen.

Vanaf 2016 voorziet de provincie erfgoedeigenaren van kennis over het inzetten van crowdfunding voor (verduurzaming van) erfgoed. Zo is de crowdfundcampagne voor Forteiland Pampus mede mogelijk gemaakt door de provincie. Meer weten over de kansen van crowdfunding voor erfgoed?

Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is aangelegd tussen 1880 en 1914 en bestaat uit 46 forten en batterijen en diverse dijken en sluizen. Sinds 1996 is de Stelling van Amsterdam UNESCO Werelderfgoed. Meerdere onderdelen van de Stelling van Amsterdam hebben een monumentenstatus: sommige zijn rijksmonument; andere hebben een provinciale monumentenstatus. Diverse forten van de Stelling van Amsterdam zijn opengesteld voor bezoekers. Pampus is het meest bezochte fort van de Stelling van Amsterdam met jaarlijks ruim 40.000 bezoekers. In de zomermaanden is er bijna elk weekend een evenement. Hoogtepunt in deze nieuwe belevingsroute is de ballonvaart die je als bezoeker al vliegend over de Stelling maakt. Meer informatie is te vinden op de website van de Stelling van Amsterdam