Pieter van Vollenhovenprijzen uitgereikt
15 december 2023

Doorzettingsvermogen en lef zijn de doorslaggevende argumenten van de jury geweest voor het aanwijzen van Bunker Cocondo in Hoek van Holland en Hoogheem Erfgoed & Logies in Nieuwolda als winnaars van de Pieter van Vollenhovenprijs 2023. Op 6 en 12 december 2023 reikte oud-voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds prof. mr. Pieter van Vollenhoven de prijs persoonlijk uit aan de initiatiefnemers van deze twee prachtige herbestemmingsprojecten.

WINNAAR

Bunker Cocondo - Hoek van Holland

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte de bunker onderdeel uit van de Duitse 'Festung Hoek van Holland' en de Atlantikwall. Gelegen in het hoofdkwartier van de Marine Artillerie Abteilung 205 functioneerde de bunker als cruciaal knooppunt van telefoonverbindingen. In 2020, precies 75 jaar na de bevrijding heeft Stichting Stelling 33 de bunker gerestaureerd en getransformeerd tot de pilot van 'Cocondo': een concept waarmee bunkers langs de kust op duurzame en ecologische wijze worden getransformeerd tot betekenisvolle verblijfplaatsen. Waar tijdens de oorlog de bunker bemand werd door twee manschappen biedt deze nu plaats aan twee volwassenen en twee kinderen. De jury is enthousiast over de het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers: “Ga er maar aan staan! Een bunker in een Natura 2000-gebied. Er waren acht ontheffingen nodig en dat is allemaal gelukt. Het is een mooi voorbeeld van hoe een kleinschalig particulier initiatief een herbestemming kan realiseren, waar geen enkele professionele eigenaar aan zou willen beginnen vanwege de vele ‘mitsen en maren’.”

Bunker Cocondo
Bunker Cocondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINNAAR

Hoogheem Erfgoed & Logies – Nieuwolda

Boerderij Hoogheem uit 1771 is een unieke boerderij omdat het de enige nog overgebleven boerderij is van het Oldambster type in zijn oorspronkelijke vorm. Los van het feit dat het pand prachtig gerestaureerd is met behoud van uitstraling en karakter, is de jury bijzonder onder de indruk van het lef dat de initiatiefnemers getoond hebben. Zij hebben het hele voorbereidingstraject tot aan de restauratie gedaan zonder dat ze eigenaar waren; en allemaal zonder de garantie dat ze überhaupt de aankoop rond zouden krijgen. Juryvoorzitter prof. mr. Pieter van Vollenhoven: “De aanpak staat voor mij als voorbeeld voor de grote opgave in Nederland om een deel van de agrarische bebouwing op een respectvolle manier te herbestemmen. Ook andere agrarische herbestemmingsprojecten worden hiermee geëerd.”

Hoogheem Erfgoed & Logies
Hoogheem Erfgoed & Logies

 

 

ACHTERGROND

Over de Pieter van Vollenhovenprijs

De Pieter van Vollenhovenprijs is een jaarlijks terugkerende prijs aan een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan om een monument in Nederland te behouden door het een nieuwe bestemming te geven. De prijs is in 2013 aangeboden aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzitterschap van het Nationaal Restauratiefonds. In zijn jaren als voorzitter heeft de heer Van Vollenhoven zich sterk gemaakt voor initiatiefnemers die hun nek uit steken om een monument te kunnen behouden. Om dit gedachtengoed levend te houden is de prijs ingesteld, ter stimulering voor initiatiefnemers die een monument een nieuw leven willen geven. Ieder jaar is er een geldbedrag van € 10.000,-  beschikbaar, dit bedrag wordt gedeeld onder de winnaars.