Uitreiking Pieter van Vollenhovenprijs 2020/21
26 september 2022

Meld u aan

Het is weer mogelijk om een herbestemmingsproject voor de Pieter van Vollenhovenprijs aan te dragen. De Pieter van Vollenhovenprijs is een jaarlijks terugkerende prijs voor een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan om een monument te behouden door het een nieuwe bestemming te geven.

Heeft u onlangs een monument een nieuwe bestemming gegeven of kent u een herbestemming die in aanmerking komt voor de Pieter van Vollenhovenprijs? U kunt een project aandragen tot 1 december 2022 via dit anmeldformulier.

DE PRIJS

De prijs is in 2013 aangeboden aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzitterschap van het Nationaal Restauratiefonds. In zijn jaren als voorzitter heeft de heer Van Vollenhoven zich sterk gemaakt voor initiatiefnemers die hun nek uit steken om een monument te kunnen behouden. Om dit gedachtengoed levend te houden is de prijs ingesteld, ter stimulering voor initiatiefnemers die een monument een nieuw leven willen geven. 

Uitsluitende voorwaarden

Alleen projecten die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, maken kans op de Pieter van Vollenhovenprijs.

  • De herbestemming is volledig uitgevoerd.
  • De herbestemming is maximaal drie jaar geleden afgerond.
  • Het project bevindt zich binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Overige bepalingen

  • De herbestemming mag van iedere omvang zijn. Grootschalige en kleinschalige herbestemmingsprojecten kunnen in aanmerking komen voor de prijs.
  • Het monumentale pand hoeft niet de monumentenstatus te hebben.
  • De jury kan meerdere prijswinnaars aanwijzen.
  • Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 10.000,- dat volledig ten goede dient te komen aan het pand of aan een communicatiemiddel dat het verhaal achter de herbestemming laat zien. Wanneer de jury meerdere prijswinnaars aanwijst, wordt het bedrag evenredig onder de winnaars verdeeld.