Transformatorhuisje
Friese monumenten - 09 mei 2023

Nieuwe subsidieronde voor eigenaren van Friese monumenten. Noteer alvast: u kunt van 18 tot en met 22 september 2023 subsidie aanvragen voor onderhoud aan hun monument. Voor deze Subsidieregeling Monumenten (SUMO) kunt u terecht bij uw provincie. Dit jaar is in totaal 2,7 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar. De subsidieregeling voor 2023 is vanaf woensdag 3 mei te vinden op: www.fryslan.frl/monumenten. Een aanvraag indienen kan van 18 tot en met 22 september 2023.

De subsidie kan worden gebruikt voor onder andere restauratie en herbestemming van Rijks- en gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden.
Ook het onderhoud van monumentale molens en plankosten vallen onder de regeling. Voor woonhuizen is de subsidie niet van toepassing.

Gedeputeerde erfgoed Klaas Fokkinga hoopt dat ook dit jaar de regeling weer goed gebruikt gaat worden.


“We moeten zuinig zijn op ons prachtige erfgoed, want dat hoort bij het ‘Ferhaal fan Fryslân’. Goed onderhoud is daarbij cruciaal. Maar vakkundig onderhoud is ook kostbaar en juist daarom is de subsidie zo belangrijk.”

Vorig jaar kwamen 35 Friese monumenten in aanmerking voor subsidie op hun opknapbeurt. Toen kreeg één van de vier theehuisjes tegen het Noorderbolwerk in Franeker subsidie voor de restauratie van het dak. In de eerste helft van de 17de eeuw lieten de professoren siertuinen met zomerkoepels aanleggen. Verder hadden in de stad alleen de stinzen een koepel in de tuin. Pas na 1734 mochten ook in de tuinen van huizen koepels worden gebouwd.