Maassteden Monumentenfonds

Op 3 juli ondertekenden Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het Nationaal Restauratiefonds bij de Vlaardingse Bierbrouwerij in de Koningin Wilhelmina haven de samenwerkingsovereenkomst voor het Maassteden Monumentenfonds. In het fonds stelt Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 5 miljoen euro beschikbaar waaruit monumenteigenaren tegen een gunstige financiering hun pand kunnen restaureren, verduurzamen of herbestemmen. 

Ondanks deze onzekere tijd door de uitbraak van COVID-19 zijn de samenwerkingspartners blij dat deze samenwerking van start kan gaan. Het Maassteden Monumentenfonds is ontstaan vanuit de doelstelling om maatschappelijk relevante monumentale panden te behouden. Met name herbestemmingsprojecten die het historisch karakter en de kwaliteit van de leefomgeving in het Waterweggebied versterken. Deze plekken van identiteit zijn juist in een periode als deze van belang om te behouden. De Koningin Wilhelmina haven is een voorbeeld van een herontwikkeling van zo’n historisch gebied waar dit nieuwe fonds aan kan bijdragen. 
John Massaar, directeur Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.: “De steden waarbinnen ons Fonds actief is kennen een rijke historie die je terug kunt zien in de vele monumentale panden die er zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat er op veel plekken een grote opgave ligt als het gaat om het behouden en herbestemmen van deze panden. Met dit regionale monumentenfonds willen we dit makkelijker maken. Het is ook nog eens een revolverend fonds: elke euro die wordt afgelost of aan rente wordt betaald, wordt weer in nieuwe projecten gestoken.”

Eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kunnen vanaf nu een lening uit het fonds aanvragen via het Restauratiefonds. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro en het maximale 1.000.000 euro. 

Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds: “Met de samenwerking met Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. leveren wij in de regio van Vlaardingen en Schiedam graag een bijdrage aan springlevende monumenten. Met onze financiële expertise en hart voor monumenten ondersteunen wij eigenaren met hun plannen. Want herbestemde en verduurzaamde monumenten geven een gebied kleur en versterken de leefomgeving.” Naast succesvolle samenwerking met Cultuurfonds, Fonds 1818 en Elisabeth Strouven Fonds is dit de vierde samenwerking van het Restauratiefonds met een maatschappelijk vermogensfonds.

Meer informatie: Maassteden Monumentenfonds Hypotheek