Monumententalent 2021

Om verjonging en vernieuwing in de erfgoedsector te stimuleren, heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de jaarlijkse aanmoedigingsprijs Monumententalent ingesteld. De prijs, een ontwikkeltraject ter waarde van €7.000, wordt sinds 2014 traditioneel uitgereikt tijdens het Nationaal Monumentencongres.

In 2020 is het Nationaal Monumentencongres verplaatst naar 27 mei 2021. Hiermee is ook de uitreiking van de Monumententalentprijs verplaatst.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verzorgt de uitvoering van deze stimuleringsprijs voor jong talent in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De winnaar ontvangt een uniek en naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject aangeboden door het Mondriaan Fonds. De andere finalisten ontvangen een bedrag van 3.000 euro voor een naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject.

Criteria

  • Genomineerde is jonger dan 32 jaar op het moment van uitreiking van de prijs (27 mei 2021).
  • Belangrijkste werkzaamheden zijn monumenten gerelateerd.
  • Geeft zichtbaar blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie op erfgoed en/of monumentenzorg.
  • Heeft de ambitie om deel te nemen aan een (betaald) persoonlijk ontwikkelingstraject dat in overleg met de RCE en het Mondriaan Fonds tot stand komt.
  • Is betaald werkzaam voor en/of in de monumentensector, in loondienst of als zelfstandige.

Deelname

Kandidaten kunnen door directeuren of leidinggevenden worden voorgedragen via dit formulier. Formulieren die in 2020 zijn ingediend blijven actief.