Christian Pfeiffer - Monumententalent 2019

Om verjonging en vernieuwing in de erfgoedsector te stimuleren, heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de jaarlijkse aanmoedigingsprijs Monumententalent ingesteld. De prijs, een ontwikkeltraject ter waarde van €7.000, wordt sinds 2014 traditioneel uitgereikt tijdens het Nationaal Monumentencongres.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verzorgt de uitvoering van deze stimuleringsprijs voor jong talent in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De winnaar ontvangt een uniek en naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject aangeboden door het Mondriaan Fonds. De andere finalisten kunnen aan een buitenlandse congresreis een bedrag van €3.000 besteden.

Criteria

  • Genomineerde is jonger dan 32 jaar op het moment van uitreiking van de prijs (12 november 2020).
  • Belangrijkste werkzaamheden zijn monumenten gerelateerd.
  • Geeft zichtbaar blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie op erfgoed en/of monumentenzorg.
  • Heeft de ambitie om in 2021 deel te nemen aan een (betaald) persoonlijk ontwikkelingstraject dat in overleg met de RCE en het Mondriaan Fonds tot stand komt.
  • Is betaald werkzaam voor en/of in de monumentensector, in loondienst of als zelfstandige.

Deelname

Kandidaten kunnen worden voorgedragen door professionals of betrokkenen uit de sector. Aanmelden kan tot en met dinsdag 15 september met het aanmeldingsformulier.