Klooster Pannesheide, Kerkrade
De Erfgoedstem - 11 juni 2021

De gemeente Kerkrade zoekt een passende herbestemming voor het klooster Pannesheide. Dit Rijksmonument bestaande uit een kloosterkapel en –vleugel, behoorde tot de orde van de Broeders Fransicanen. Na het vertrek van de Broeders is de kloostervleugel tot 2004 in gebruik geweest als congrescentrum, vanaf deze tijd is het object afwachtende op een herbestemming c.q. herontwikkeling.

Klooster Pannesheide

De kloostervleugel is gelegen in het stadsdeel Bleijerheide en is in 2004 in het kader van een gebiedsontwikkeling door een projectontwikkelaar verworven. Inzet van het plan was naast de bouw van 135 woningen eveneens de renovatie van de kloostervleugel (exclusief de kapel aan de voorzijde) met het oog op de realisatie van een 40 tal appartementen.

Het bouwplan is in een afrondende fase, echter tot op heden is de renovatie van de kloostervleugel niet gelukt. In de loop der jaren zijn meerdere herbestemmingsonderzoeken uitgevoerd, echter zonder succes. De gemeente Kerkrade is voornemens de kloostervleugel Pannesheide aan te kopen en wil een ultieme poging doen om het Rijksmonument te behoeden van een mogelijke sloop. Gemeente zoekt Initiatiefnemers met een haalbaar plan om samen op te trekken bij deze uitdaging.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. A.F. van der Velden, projectleider gemeente Kerkrade, email: tvdvl@kerkrade.nl