Mandenmakerij, Wilhelminaoord

De provincie Drenthe heeft 5 miljoen euro extra gestort in het Drents Monumentenfonds. Uit dit fonds kunnen eigenaren in Drenthe de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun bijzondere pand laagrentend financieren.  Een extra storting in het Drents Monumentenfonds maakt continuering van het succesvolle behoud- en herbestemmingsbeleid van de provincie Drenthe mogelijk.

Het Drents Monumentenfonds is een samenwerking tussen de provincie en het Nationaal Restauratiefonds en bestaat sinds 2009. In de afgelopen jaren zijn er diverse projecten uit het fonds gefinancierd. Zo kreeg bijvoorbeeld de Mandenmakerij in Wilhelminaoord een tweede leven en werd ook het voormalig hotel “Wapen van Drenthe” in Assen herbestemd. Met leningen uit het fonds bleef dit beeldbepalende erfgoed behouden.

Vanwege de grote belangstelling voor een lening uit het fonds is de extra storting zeer welkom. Nog meer eigenaren van karakteristieke panden in de provincie Drenthe kunnen nu ondersteund worden bij hun plannen. Daarnaast draagt het ook bij aan de continuïteit van het revolverende fonds. Een krachtige en duurzame financieringsvorm. Doordat rente en aflossing terugvloeien in het fonds kunnen weer andere eigenaren geholpen worden bij de restauratie.

“Wij zijn blij dat wij met de extra storting in het Drents Monumentenfonds nog meer eigenaren kunnen ondersteunen om hun karakteristieke pand klaar te maken voor de toekomst. Springlevend erfgoed dat met oog voor kwaliteit blijft behouden en daarmee het unieke karakter van Drenthe versterkt. Wij zijn trots op deze samenwerking”, aldus Kees-Jan Dosker, directeur Restauratiefonds.

Drents Monumentenfonds

De Drentse Monumentenfonds-hypotheek is een lening tegen lage rente. ​​Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de lening. Afhankelijk van het soort monument kunnen restauratiekosten (inclusief verduurzaming) en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd worden.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Grietje Hofstede-Jensma, accountmanager van het Restauratiefonds, via 088 – 253 90 20.