Contactdag Herbestemming 2021

Wat is de sleutel tot succes?

Op vrijdag 4 juni aanstaande organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds de Contactdag Herbestemming; een online bijeenkomst waar u uw kennis op het gebied van herbestemmen kunt vergroten en waar u met specifieke vragen over uw project terecht kunt. 

We gaan aan de hand van gerealiseerde projecten met elkaar in gesprek over uitdagingen die spelen bij herbestemming. Hoe is omgegaan met verduurzamingsvraagstukken? Van welke financieringsvormen zijn gebruik gemaakt? Hoe hebben de initiatiefnemers/betrokkenen bij deze herbestemming zich wendbaar opgesteld tijdens onvoorziene omstandigheden?

Bent u betrokken bij herbestemming van erfgoed en wilt u kennis, advies en inspiratie opdoen en meer informatie over financiële mogelijkheden? Kom dan naar de online editie van de Contactdag Herbestemming. We vertellen u meer over de sleutel tot succes voor uw herbestemming.

MELD u DIRECT AAN!

 

Programma

10.00 - 10.05       Welkom door Susan Lammers
                              Susan Lammers heet u namens het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed welkom bij de online editie van de
                              Contactdag Herbestemming.

10.05 - 10.40       Hoe wendbaar ben jij? - Joyce de Ruiter
                              Joyce kreeg op haar zestiende de diagnose Ushersyndroom: "je wordt doof én blind". Langzaam aan verliest ze haar twee zintuigen waarmee ze
                              communiceert en zelfstandig kan functioneren. Ze leeft in een continue veranderproces met de keuze: hoe ga ik hier mee om?
                              Joyce vertelt over hoe ze haar persoonlijke uitdagingen heeft kunnen ombuigen naar een kans. Ze deelt haar levensverhaal met haar persoonlijke
                              inzichten gecombineerd met de pyschologie van veranderen. Wanneer u een pand gaat herbestemmen komt u regelmatig voor uitdagingen te staan.
                              Hoe gaat u hiermee om? Kunt u meebewegen met uw veranderende omgeving?

10.40 - 11.00       Biedt herbestemming garantie voor een succesvolle toekomst? - Carla de Groot & Joost Verheus
                              Het gebied The Olympic Amsterdam is de laatste jaren actief ontwikkeld. De transformatie van de voormalige Citroën noordgarage, uitgevoerd door
                              Rijnboutt, tot een bruisende plek om te werken geeft een impuls aan dit gebied. De mooie samenwerking, onder andere op het gebied van
                              duurzaamheid, met het Olympisch Stadion zorgt ervoor dat deze iconische gebouwen samen sterker staan in de toekomst. Het blijven meebewegen
                              met ontwikkelingen maakt hen toekomstbestendig. Carla de Groot, directrice van het Olympisch Stadion, en Joost Verheus, Senior Project Coördinator
                              bij Rijnboutt, vertellen over hun ervaringen en hun sleutel(s) tot succes.

11.00 - 11.20       Op zoek naar de verschillen en overeenkomsten bij herbestemmen van agrarisch- en religieus erfgoed - Bert Dirrix, Gitta op den Akker en
                              Remco Vos
                              
Herbestemmen van erfgoed vraagt om een zorgvuldige aanpak. Gedurende het proces van herbestemmen zijn er obstakels te nemen en keuzes te
                              maken. Aan tafel gaan wij in gesprek met Gitta op den Akker (directeur van het Boerderijenfonds), Bert Dirrix (architect bij Diederendirrix Architectuur &
                              Stedenbouw) en Remco Vos (accountmanager bij het Restauratiefonds).

                              Aan de hand van twee recent gerealiseerde projecten gaan we met elkaar in gesprek over uitdagingen die spelen bij herbestemming: de Oldambster
                              boerderij Hoogheem in Nieuwolda, DomusDela in Eindhoven. Welke financiële uitdagingen komen er kijken bij een herbestemming?
                              We gaan op zoek naar de verschillen en overeenkomsten bij de herbestemming van agrarisch erfgoed en religieus erfgoed. 

11.20 - 11.30       Afsluiting door Kees-Jan Dosker
                              Kees-Jan Dosker, directeur van het Nationaal Restauratiefonds, blikt met u terug op een bewogen jaar waarin onze wendbaarheid meer dan ooit op de
                              proef werd gesteld. Welke successen en uitdagingen heeft ons dit opgeleverd?

 

Laat u inspireren en informeren tijdens de Contactdag Herbestemming!