Chocoladefabriek Achlum
Provincie Friesland - 14 december 2020

Goed nieuws voor eigenaren van 39 Friese monumenten. Hun aanvraag voor monumentensubsidie is goedgekeurd. Zij kunnen nu aan de slag met het restaureren, herbestemmen en onderhoud van hun monument. Daarnaast kunnen eigenaren van 7 monumenten hun restauratieplannen uitwerken met subsidie. Het gaat om een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro aan rijks - en provinciaal geld.

Voorbeeld gehonoreerd plan

Een voorbeeld van een beloond plan is de westelijke pastorie van de Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden. De provincie stelt 200.000 euro beschikbaar voor restauratie bij herbestemming van de pastorie naar 4 appartementen op de verdiepingen. De begane grond en souterrain worden ook grondig gerestaureerd en blijven in gebruik van de pastorie. 

Meer informatie

Lees meer over de verlening van de subsidie op de website van de provincie Friesland.

Meer weten over erfgoedprojecten van de provincie Fryslân? Bekijk www.fryslan.frl/erfgoed