Villa van Waning Rotterdam
Erfgoedhuis Zuid-Holland - 13 januari 2022

Van 1 december 2021 tot 1 maart 2022 kan er weer subsidie aangevraagd worden voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft voor de aanvragen van 2022 2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

In Zuid-Holland is veel mooi erfgoed met een restauratiebehoefte, zoals molens, kastelen en landgoederen, boerderijen, industrieel erfgoed en religieus erfgoed dat steeds vaker leeg komt te staan. Om dit erfgoed te beschermen stelt de provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Voor 2022 is er 2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland kan ieder jaar aangevraagd worden tussen 1 december en 1 maart.

Check of je in aanmerking komt

Vanaf de indieningsperiode van dit jaar zijn enkele wijzigingen van kracht: zo vergroot de provincie de subsidiemogelijkheden voor het behoud van monumentale interieurs en worden herbestemmingen met een sociaal-maatschappelijke functie extra ondersteund. Benieuwd of jij in aanmerking komt? De Provincie maakte een makkelijke vragenlijst, waarmee je kunt bepalen of je voor jouw rijksmonument een subsidieaanvraag kunt indienen.

Investeringen, werkgelegenheid en vakmanschap

Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie investeringen in rijksmonumenten blijvend stimuleren. Ook richt de provincie zich met de subsidie op het verbeteren van de werkgelegenheid en het vakmanschap in de restauratiesector. Voor de subsidie is enige mate van openstelling van het rijksmonument een pré, zodat meer mensen van het erfgoed van Zuid-Holland kunnen genieten en het draagvlak wordt verbreed.