Wet- en regelgeving: Wie de omgeving betrekt, heeft de eerste slag geslagen

Particulieren en ontwikkelaars zijn niet altijd happig op een monumentenstatus, uit angst voor stagnatie en regelzucht. Gelukkig laten de regels voor herbestemmen tegenwoordig meer ruimte voor een eigen invulling. De focus is verschoven van dichtregelen naar het zoeken van mogelijkheden en het organiseren van draagvlak.

(Door de whitepaper aan te vragen geef ik het Restauratiefonds toestemming mijn persoonsgegevens te gebruiken zoals omschreven in de privacyverklaring)