Whitepaper Duurzaamheid: er is steeds meer mogelijk voor monumenten

Wie aan de slag gaat met herbestemming en restauratie van een monument of een ander bijzonder gebouw, doet er goed aan om daarbij ook op energiebesparing te letten. Daar zijn drie goede redenen voor: de kostenbesparing die energiezuinige maatregelen meebrengen, het comfort dat een goed geïsoleerd gebouw oplevert en het besef dat duurzaamheid een onontkoombare ontwikkeling is.
(Door de whitepaper aan te vragen geef ik het Restauratiefonds toestemming mijn persoonsgegevens te gebruiken zoals omschreven in de privacyverklaring)